L3.1 Liefde is de Essentie van “Alles wat er is”
L3.2 Liefde is Licht en Liefde is Scheppingskracht
L3.3 Door Liefde te geven aan het leven om je heen, ontwikkelt je ziel steeds meer Licht, Gevoel en Liefde
L3.4 Een ziel met universele Liefde heeft afstemming op de Sferen van Licht
L3.5 De Geestelijke Kus is de ultieme spirituele Eénheidservaring van de Ziel met het andere leven om zich heen
L3.6 De boodschap van Christus “Heb u naaste Lief als u zelf”
L2.1 De Albron voor de Schepping begon
L2.2 De Kosmische Basiswetten van Moederschap en Vaderschap laten het Heelal en al het leven uitdijen
L2.3 De Kosmische Wet van Reïncarnatie zorgt ervoor dat onze ziel steeds weer nieuwe levens krijgt om zich te ontwikkelen
L2.4 De geboorte van Mars, Aarde, sterren en planeten. Het Uitdijend heelal
L2.5 De geboorte van de eerste menselijke cellen
L2.6 De eerste drie Kosmische levensgraden liggen in ons universum met als moederplaneten Maan, Mars, Aarde
L2.7 Door reïncarnatie kan de mens geestelijk en stoffelijk evolueren
L2.8 Elke ziel heeft een vrije wil en volgt zijn eigen pad naar verlichting
L2.9 In de evolutie van de ziel volgt het dier de mens, maar deze krijgt niet het hoogste bewustzijn
L2.10 De Wet van Karma of de Wet van Oorzaak en gevolg
L2.11 Al onze levens liggen in ons reïncarnerend gevoelsleven
L2.12 De hoofdlijnen van reïncarnatie en karma
L1.1 LIEFDE is de hoogste Goddelijke kracht
L1.2 Christus wilde het “Evangelie van de LIEFDE” op Aarde brengen
L1.3 Alleen door onbaatzuchtige LIEFDE kan de ziel zich ontwikkelen
L1.4 Door de kracht van LIEFDE werd de ziel de SCHEPPER van de Sferen van LICHT
L1.5 De ziel moet zeven gevoelsgraden van LIEFDE ontwikkelen om het Goddelijk Al te bereiken
L1.6 De vierde graad van spirituele ontwikkeling is de Universele LIEFDE, de Éénheidservaring met al het leven op Aarde
L1.7 De Geestelijke Kus is de ultieme spirituele Eénheidservaring van de ziel met een ander leven
L1.8 De zevende graad van LIEFDE is het éénzijn met al het leven in de Kosmos
L1.9 Al het leven moet evolueren om een hogere graad van LIEFDE te kunnen bereiken
22.1 De opdracht van Jozef Rulof en zijn Hemelse Meesters
22.2 De Universiteit van Christus is opgericht door de Orde van Christus
22.3 De boodschap van Christus: “Heb u naaste Lief als u zelf”
22.4 Als priester in de Tempel van Isis leerde Jozef Rulof om uit te treden
22.5 De eerste fase van uittreden is gelijk aan de eerste fase van overlijden
22.6 Gedurende de slaap kan iemand met hulp van een geestelijke gids onbewust uittreden
21.1 Wat is een Bijna Dood Ervaring (BDE)
21.2 Wat zijn de specifieke kenmerken van een BDE
21.3 Wat zijn de gevolgen van een BDE
21.4 Wat is een BDE volgens de Wijsheid van Jozef Rulof
21.5 Het fluïdekoord verbindt het stoffelijke lichaam met het geestelijk lichaam
21.6 Bij een BDE wordt de ziel aangetrokken door die astrale sfeer, waarop deze afstemming heeft
20.0 Tweelingzielen in kosmisch perspectief
20.1 Tweelingzielen zijn bij het begin van de schepping ontstaan
20.2 Door tweelingziel liefde voor eeuwig met elkaar verbonden
20.3 Op Aarde moet elke tweelingziel zijn eigen karma goedmaken en elk volgt daarbij zijn eigen weg
20.4 Hoewel gescheiden van elkaar, voelt de tweelingziel een verborgen verlangen naar de ander
20.5 Soms komen tweelingzielen elkaar op Aarde tegen
20.6 In de Sferen van Licht gaan tweelingzielen weer samen verder
20.7 Soms moet een tweelingziel die de Sferen van Licht heeft bereikt, nog een tijd wachten op de ander
20.8 Na de Sferen van Licht worden de tweelingzielen aangetrokken door de Vierde Kosmische Graad
20.9 Tweelingzielen zullen ooit Goddelijke éénheid beleven
19.0 Dier en natuur in de Sferen van Licht
19.1 Diersoorten komen uit één bron en hebben elk een groepsgeest
19.2 Dood en reïncarnatie voor dieren en planten
19.3 Dieren in de Sferen van licht
19.4 Vissen in de Sferen van Licht
19.5 Vogels in de Sferen van Licht
19.6 Bloemen in de Sferen van Licht hebben afstemming op het kleurenrijk Gods en zijn met de mens verbonden
18.0 Geboorte en Evolutie van dier en natuur
18.1 Uit de slijmerige resten van de menselijke embryonale cel werd het dierenleven geboren
18.2 De aap was de eerste diersoort, die uit de menselijke resten werd geboren
18.3 Het dierenleven evolueerde naar een veelheid aan soorten. Het paard is de hoogst ontwikkelde diersoort
18.4 De zeehond heeft een vorm van menselijk voelen en denken
18.5 In de evolutie van de ziel volgt het dier de mens, maar deze krijgt niet het hoogste bewustzijn
18.6 Slang en krokodil zijn nascheppingen en blijven op Aarde
18.7 De vogel is ontstaan uit het dierenleven en heeft al op Aarde het ruimtelijk bewustzijn voor het dier
18.8 Moeder Water baarde het vissen leven, maar de kern ervan kwam van de mens
18.9 Geboorte en evolutie van Moeder natuur als plant, bloem, boom
17.0 Ooit leefden er primitieve mensen op Mars!
17.1 Eens, miljarden jaren geleden was er leven op Mars!
17.2 Ook het leven op Mars begon in de wateren
17.3 Op Mars ontwikkelden mens en dier een primitief landelijk bewustzijn
17.4 Op Mars beleefden mens en dier het reuzen stadium
17.5 De oermens op Mars was vooral ingesteld op dierlijk voedsel
17.6 Het menselijk wezen ontwikkelde op Mars een primitieve vorm van gevoel en instinct; het voordierlijk bewustzijn
16.0 De Schepping en de Evolutie van de Mens
16.1 Voor de schepping begon, was de menselijke ziel een deel van de Alziel
16.2 De geboorte van de eerste menselijke cellen
16.3 De evolutie van de mens in de wateren van Moeder Maan
16.4 De start van de evolutie van de mens op het land
16.5 De mens evolueert op meerdere planeten en bereikt de moederplaneet Mars
16.6 De Aarde en dan als tweelingziel verder, op weg naar het Goddelijk Al
15.0 De Schepping van het Universum en het wonder van het uitdijend Heelal
15.1 De Albron voor de schepping begon was onzichtbare stilte, Liefde kracht
15.2 De bol van Goddelijk licht scheurde vaneen en verspreidde zich in het Universum
15.3 Het Kosmische Moederschap zoog het eigen plasma in naar één plaats
15.4 In het centrum van het Kosmisch Moederschap vormde zich Moeder Maan
15.5 Het Kosmisch Vader- en Moederschap: Zon en Maan, schiepen het leven
15.6 De geboorte van Maan, Mars, Aarde, Zon en miljoenen sterren en planeten. Het Uitdijend Heelal
14.0 Water is bewust leven en kan met de mens communiceren!
14.1 Water is verdichte levensadem, levensbloed
14.2 Water is Heilig Moederschap. Al het leven is in de wateren geboren
14.3 Veel mensen voelen zich sterk aangetrokken door Moeder Water
14.4 De paling moet naar de baarmoeder van Moeder Water om te paren: de Sargassozee
14.5 In oude en Oosterse religies is Moeder Water vaak Heilig
14.6 Water is bewust leven en kan met de mens communiceren
13.0 Homo. Lesbisch. Tweeslachtig
13.1 Elke ziel zal het moederschap én het vaderschap moeten ervaren
13.2 Homoseksualiteit is de natuurlijke overgang van vrouwelijk naar mannelijk
13.3 Het lichaam is mannelijk, maar het gevoel is nog steeds vrouwelijk
13.4 Lesbisch is de natuurlijke overgang van mannelijk naar vrouwelijk
13.5 Het lichaam is vrouwelijk, maar het gevoel is nog mannelijk