Lessen

31.0 De zeven duistere sferen
31.1 Zeven duistere sferen vol van hartstocht en geweld
31.2 In de duistere sferen ontbreekt het aan Liefde, warmte, zon en levenskracht
31.3 Het land van haat, de zevende duistere sfeer, grenst aan het schemerland
31.4 De zesde duistere sfeer wordt de demonensfeer genoemd
31.5 De vijfde en vierde duistere sfeer is voor zielen met een dierlijke en voordierlijke afstemmin
31.6 De derde duistere sfeer heet: “het dal van smarten”
31.7 De tweede duistere sfeer is het land van kruipend leven
31.8 De eerste duistere sfeer is de diepste hel, met als kenmerk stinkend, rottend leven
31.9 Geestelijke ontwaking in de duistere sferen
31.10 Dante Alighieri (1265-1321) bezocht samen met zijn beschermengel Vergilius de astrale werelden na de dood
31.11 Dante Alighieri (1265-1321) beschreef in Divina Commedia de hel, het vagevuur en het paradijs
30.0 Het Schemerland is de overgang tussen de duistere en de lichte sferen
30.1 Het Schemerland weerspiegelt het kille gevoelsniveau van de bewoners
30.2 De meeste mensen op Aarde zijn afgestemd op het Schemerland
30.3 De levende doden
30.4 Het Schemerland grenzend aan de donkere sferen
30.5 Het Schemerland grenzend aan de lichtsferen
30.6 Een ieder die echt wil, krijgt hulp van lichtgeesten
30.7 Hoelang moet de ziel in schemerland blijven om verder te kunnen
29.0 De Zesde en de Zevende Sfeer van Licht
29.1 De Zesde Sfeer van Licht wordt ook wel de muzieksfeer genoemd
29.2 Geestelijke vruchten in de Zesde Sfeer van Licht
29.3 Een levenssymfonie in de Tempel van muziek
29.4 De Zevende Sfeer van Licht en daarna de overgang naar de 4e Kosmische Graad
29.5 Kinderen die te vroeg overgaan gaan naar de engelen sferen van rust en geluk
29.6 De mentale gebieden vormen de overgang naar de 4e Kosmische graad
29.7 Meesters in de geestelijke sferen worden ook wel ‘Engelen’ genoemd
28.0 De Weide en de Vierde en Vijfde Sfeer van Licht
28.1 De Weide is de ontmoetingsplaats van geesten en hun geliefden van de Aarde
28.2 Algemene kenmerken van de Vierde en Vijfde Sfeer van Licht
28.3 De Vierde Sfeer van Licht
28.4 In de Tempel der Ziel kan elke ziel in zijn eigen verleden afdalen
28.5 In de Tempel der Ziel kan men zich bekwamen in een bepaalde studie
28.6 In de geestelijke sferen kan een ziel een ruimtelijke naam verdienen
28.7 De Vijfde Sfeer van Licht
28.8 Een Geestelijk woning wordt opgebouwd door Liefde kracht
28.9 De Tempel van Geluk is de plaats waar zielen overgaan van de Vijfde naar de Zesde Lichtsfeer
28.10 Inzegening door Christus van tweelingzielen die overgaan naar de Zesde Lichtsfeer
1. Video-Les 1 Alles om je heen is uit de Goddelijke Albron van Liefde geboren
2. Video-Les 2 Er is geen dood, er is alleen maar Evolutie
3. Video-Les 3 De Goddelijke Kringloop van de mens
4. Video-Les 4 De Kosmische wetten van vader en moederschap sturen de evolutie van mens en universum
5. Video-Les 5 Het heilige Vaderschap en Moederschap in de oude Veda’s
6. Video-Les 6 Het Moederschap van de mens is Kosmisch Heilig
7. Video-Les 7 Het ontroerende “wonder” van de zwangerschap
8. Video-Les 8 Waarom lijkt een kind op de vader of op de moeder
9. Video-Les 9 Door reïncarnatie in nieuwe levens kan de ziel zich ontwikkelen
10. Video-Les 10 De Kosmische Wetten van Reïncarnatie, Karma en van Oorzaak en Gevolg
27.0 De eerste drie Sferen van Licht hebben nog Aardse invloeden
27.1 Kenmerken van de eerste drie Sferen van Licht
27.2 Man of vrouw. Uiterlijk en kleding. Tweelingziel
27.3 Communiceren met het gevoel en verplaatsen met de snelheid van gedachten
27.4 Elke Sfeer heeft een eigen mentor
27.5 De eerste Sfeer van Licht lijkt het meest op de Aarde
27.6 De tweede Sfeer van Licht
27.7 De derde Sfeer van Licht
27.8 Kunst in de Sferen van Licht
27.9 In elke sfeer bevindt zich een geestelijke fontein
27.10 In de Tempel der Medici werkt men aan een methode om kanker definitief te genezen
26.0 De geestelijke werelden na de dood
26.1 De Wereld van het Onbewuste is voor zielen die nog moeten reincarneren
26.2 Hoelang duurt het voor de ziel weer een nieuw leven krijgt
26.3 De sferen in het Hiernamaals
26.4 De mens is de schepper van de donkere sferen en de lichte sferen
26.5 Alleen door in Liefde te dienen kan de ziel zich geestelijke ontwikkelen
26.6 Elke ziel krijgt hulp van geesten van Liefde
26.7 De astrale werelden voor dier en natuur
26.8 Alles in het Universum bevindt zich in één toestand
25.0 Quotes van Jozef Rulof: LIEFDE is de Essentie van alles
25.1 Liefde is de Essentie van “Alles wat er is”
25.2 Liefde is Licht en Liefde is Scheppingskracht
25.3 Door Liefde te geven aan het leven om je heen, ontwikkelt je ziel steeds meer Licht, Gevoel en Liefde
25.4 Een ziel met universele Liefde heeft afstemming op de Sferen van Licht
25.5 De Geestelijke Kus is de ultieme spirituele Eénheidservaring van de Ziel met het andere leven om zich heen
25.6 De boodschap van Christus “Heb u naaste Lief als u zelf”
25.7 Liefde geeft ontwaking
24.0 Uit de Albron van LIEFDE werd de schepping geboren
24.1 De Albron voor de Schepping begon
24.2 De Kosmische Basiswetten van Moederschap en Vaderschap laten het Heelal en al het leven uitdijen
24.3 De Kosmische Wet van Reïncarnatie zorgt ervoor dat onze ziel steeds weer nieuwe levens krijgt om zich te ontwikkelen
24.4 De geboorte van Mars, Aarde, sterren en planeten. Het Uitdijend heelal
24.5 De geboorte van de eerste menselijke cellen
24.6 De eerste drie Kosmische levensgraden liggen in ons universum met als moederplaneten Maan, Mars, Aarde
24.7 Door reïncarnatie kan de mens geestelijk en stoffelijk evolueren
24.8 Elke ziel heeft een vrije wil en volgt zijn eigen pad naar verlichting
24.9 In de evolutie van de ziel volgt het dier de mens, maar deze krijgt niet het hoogste bewustzijn
24.10 De Wet van Karma of de Wet van Oorzaak en gevolg
24.11 Al onze levens liggen in ons reïncarnerend gevoelsleven
24.12 De hoofdlijnen van reïncarnatie en karma
23.0 LIEFDE is de Goddelijke Essentie van alles (Jozef Rulof)
23.1 LIEFDE is de hoogste Goddelijke kracht
23.2 Christus wilde het “Evangelie van de LIEFDE” op Aarde brengen
23.3 Alleen door onbaatzuchtige LIEFDE kan de ziel zich ontwikkelen
23.4 Door de kracht van LIEFDE werd de ziel de SCHEPPER van de Sferen van LICHT
23.5 De ziel moet zeven gevoelsgraden van LIEFDE ontwikkelen
23.6 De vierde graad van spirituele ontwikkeling is de Universele LIEFDE, de Éénheidservaring met al het leven op Aarde
23.7 De Geestelijke Kus is de ultieme spirituele Eénheidservaring van de ziel met een ander leven
23.8 De zevende graad van LIEFDE is het éénzijn met al het leven in de Kosmos
23.9 Al het leven moet evolueren om een hogere graad van LIEFDE te kunnen bereiken