Lessen

33.0 Contact met spoken en geesten
33.1 Spoken en zelfmoord
33.2 Stenen gooien door spoken en duistere geesten
33.3 kloptonen door geesten
33.4 Spiritisme zoekt contact met de geestenwereld
33.5 Seances met het kruis-en-bord of met de planchette
33.6 Geesten inspireren de mens ten goede of ten kwade
33.7 Uitvindingen op Aarde die door genieën in het kwaad zijn uitgedacht
33.8 Demonen op Aarde leven zich uit door de mens
33.9 Bezetenheid en hartstocht
32.0 Geesten op Aarde
32.1 Er zijn meer geesten op Aarde dan er mensen zijn
32.2 Liefdegeesten uit de Lichtsferen helpen de mens op aarde
32.3 Liefdegeesten brengen de mensheid geestelijk kennis, wetenschap en technologie
32.4 Geesten kunnen door muren en alles heen zien
32.5 Veel dieren kunnen geesten zien
32.6 Lichtgeesten komen naar de aarde en helpen de mens bij het sterven en het overgaan
32.7 Demonen zetten mensen aan om zelfmoord te plegen
32.8 Lichtgeesten inspireren mensen die de mensheid helpen om zich geestelijk te ontwikkelen
32.9 Beschermgeesten inspireren familieleden op Aarde om het goede te doen
32.10 Treuren om een overledene kan deze belemmeren in de ontwikkeling
32.11 Demonen op aarde leven zich uit door de mens
50.0 De boeken van Jozef Rulof
50.1 Een Blik in het Hiernamaals
50.2 Zij die terugkeerden uit de Dood
50.3 De Kringloop der Ziel
50.4 Zielsziekten van Gene Zijde bezien
50.5 Het Ontstaan van het Heelal
50.6 Tussen Leven en Dood
50.7 De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien
50.8 Door de Grebbelinie naar het Eeuwige Leven
50.9 Geestelijke Gaven
50.10 Maskers en Mensen
50.11 Jeus van Moeder Crisje (Deel 1, 2, 3)
50.12 Vraag en Antwoord (Deel 1, 2, 3, 4, 5, 6)
50.13 Lezingen (Deel 1, 2, 3)
50.14 De Kosmologie van Jozef Rulof (Deel 1, 2, 3, 4,5 )
50.15 Het Jozef Rulof Naslagwerk (Deel 1, 2, 3, 4)
50.16 Toelichting bij de boeken van Jozef Rulof
31.0 De zeven duistere sferen
31.1 Zeven duistere sferen vol van hartstocht en geweld
31.2 In de duistere sferen ontbreekt het aan Liefde, warmte, zon en levenskracht
31.3 Het land van haat, de zevende duistere sfeer, grenst aan het schemerland
31.4 De zesde duistere sfeer wordt de demonensfeer genoemd
31.5 De vijfde en vierde duistere sfeer is voor zielen met een dierlijke en voordierlijke afstemmin
31.6 De derde duistere sfeer heet: “het dal van smarten”
31.7 De tweede duistere sfeer is het land van kruipend leven
31.8 De eerste duistere sfeer is de diepste hel, met als kenmerk stinkend, rottend leven
31.9 Lichtgeesten die hulp bieden in de duistere sferen
31.10 Dante Alighieri (1265-1321) bezocht samen met zijn beschermengel Vergilius de astrale werelden na de dood
31.11 Dante Alighieri (1265-1321) beschreef in Divina Commedia de hel, het vagevuur en het paradijs
30.0 Het Schemerland is de overgang tussen de duistere en de lichte sferen
30.1 Het Schemerland weerspiegelt het kille gevoelsniveau van de bewoners
30.2 De meeste mensen op Aarde zijn afgestemd op het Schemerland
30.3 De levende doden
30.4 Het Schemerland grenzend aan de donkere sferen
30.5 Het Schemerland grenzend aan de lichtsferen
30.6 Een ieder die echt wil, krijgt hulp van lichtgeesten
30.7 Hoelang moet de ziel in schemerland blijven om verder te kunnen
29.0 De Zesde en de Zevende Sfeer van Licht
29.1 De Zesde Sfeer van Licht wordt ook wel de muzieksfeer genoemd
29.2 Geestelijke vruchten in de Zesde Sfeer van Licht
29.3 Een levenssymfonie in de Tempel van muziek
29.4 De Zevende Sfeer van Licht en daarna de overgang naar de 4e Kosmische Graad
29.5 Kinderen die te vroeg overgaan gaan naar de engelen sferen van rust en geluk
29.6 De mentale gebieden vormen de overgang naar de 4e Kosmische graad
29.7 Meesters in de geestelijke sferen worden ook wel ‘Engelen’ genoemd
28.0 De Weide en de Vierde en Vijfde Sfeer van Licht
28.1 De Weide is de ontmoetingsplaats van geesten en hun geliefden van de Aarde
28.2 Algemene kenmerken van de Vierde en Vijfde Sfeer van Licht
28.3 De Vierde Sfeer van Licht
28.4 In de Tempel der Ziel kan elke ziel in zijn eigen verleden afdalen
28.5 In de Tempel der Ziel kan men zich bekwamen in een bepaalde studie
28.6 In de geestelijke sferen kan een ziel een ruimtelijke naam verdienen
28.7 De Vijfde Sfeer van Licht
28.8 Een Geestelijk woning wordt opgebouwd door Liefde kracht
28.9 De Tempel van Geluk is de plaats waar zielen overgaan van de Vijfde naar de Zesde Lichtsfeer
28.10 Inzegening door Christus van tweelingzielen die overgaan naar de Zesde Lichtsfeer
1. Video-Les 1 Alles om je heen is uit de Goddelijke Albron van Liefde geboren
2. Video-Les 2 Er is geen dood, er is alleen maar Evolutie
3. Video-Les 3 De Goddelijke Kringloop van de mens
4. Video-Les 4 De Kosmische wetten van vader en moederschap sturen de evolutie van mens en universum
5. Video-Les 5 Het heilige Vaderschap en Moederschap in de oude Veda’s
6. Video-Les 6 Het Moederschap van de mens is Kosmisch Heilig
7. Video-Les 7 Het ontroerende “wonder” van de zwangerschap
8. Video-Les 8 Waarom lijkt een kind op de vader of op de moeder
9. Video-Les 9 Door reïncarnatie in nieuwe levens kan de ziel zich ontwikkelen
10. Video-Les 10 De Kosmische Wetten van Reïncarnatie, Karma en van Oorzaak en Gevolg
27.0 De eerste drie Sferen van Licht hebben nog Aardse invloeden
27.1 Kenmerken van de eerste drie Sferen van Licht
27.2 Man of vrouw. Uiterlijk en kleding. Tweelingziel
27.3 Communiceren met het gevoel en verplaatsen met de snelheid van gedachten
27.4 Elke Sfeer heeft een eigen mentor
27.5 De eerste Sfeer van Licht lijkt het meest op de Aarde
27.6 De tweede Sfeer van Licht
27.7 De derde Sfeer van Licht
27.8 Kunst in de Sferen van Licht
27.9 In elke sfeer bevindt zich een geestelijke fontein
27.10 In de Tempel der Medici werkt men aan een methode om kanker definitief te genezen
26.0 De geestelijke werelden na de dood