Lessen

5.0 Het Heilige Vaderschap en Moederschap in de oude Veda’s
5.1 De Vedische Leer kent de Goddelijke moeder Devi Mata, die vereerd wordt in de mantra Jaya Jaya Devi Mata
5.2 Het samenkomen van het Vrouwelijke en het Mannelijke is in de Veda’s Heilig
5.3 In de Advaita Vedanta is er geen dualiteit tussen het Goddelijke en de menselijk Ziel
5.4 Al het leven is Goddelijk bezield: Tat tvam asi en de Soham mantra
5.5 Sri Ramakrishna: ‘Dienstbaarheid aan de mensheid is dienstbaarheid aan God’
5.6 Jozef Rulof ontmoet Ramakrishna in de Sferen van Licht