9.1 De menselijke ziel is uit de Goddelijke bron geboren
9.2 De Aarde en de astrale sferen behoren tot de derde Kosmische Graad
9.3 De vierde Kosmische Graad
9.4 De aarde is een belangrijke leerschool. De ziel kan hier goed en kwaad ervaren.
9.5 Reïncarnatie voor een spirituele en een stoffelijke evolutie
9.6 Alleen door reïncarnatie kan onze ziel evolueren