Lessen

50.4 Zielsziekten van Gene Zijde bezien

 

Samenvatting
‘Alcar, de geestelijke leider van Jozef Rulof, analyseerde in het boek ‘Zielsziekten van Gene Zijde bezien’ de psychische problematiek. Hij schreef dit boek in de eerste helft van de twintigste eeuw, en maakte gebruik van toenmalige benamingen voor psychische ziekten. Zo sprak hij over ‘psychopathie’ en ‘krankzinnigheid’. Alcar legde de werkelijke oorzaken hiervan bloot, en verklaarde waarom er verschillende niveaus in onderscheiden kunnen worden. Hij maakte duidelijk dat veel psychologische problemen waar mensen mee te kampen hebben hun oorsprong vinden in irreële denkbeelden die het zenuwstelsel storen. Zo hebben bijvoorbeeld kerkelijke vertelsels zoals de ‘eeuwige verdoemenis’ zware sporen nagelaten in het denken van miljoenen mensen, die zich hierdoor bezwaard voelden en geen levenskracht meer konden opbrengen om hun zogenaamd ‘zondig leven’ te verbeteren. Door tal van voorbeelden toonde Alcar aan hoe veel psychotische verschijnselen te maken hebben met astrale beïnvloeding. Deze negatieve invloed van duistere geesten kan variëren van het in lichte mate versterken van lagere gevoelens in de aardse mens enerzijds, tot de diepste graad van bezetenheid anderzijds. Alcar beschreef zeer uitvoerig de oorzaken en kenmerken van deze zware problematiek.’

Bron en Free download de laatste druk van dit e-boek:   https://rulof.nl/Zielsziekten-van-Gene-Zijde-bezien-1.html