Lessen

50.1 Een Blik in het Hiernamaals

 

Samenvatting
‘Een Blik in het Hiernamaals’ is de eerste trilogie die Jozef Rulof op mediamieke wijze in de jaren 1933-1936 ontvangen heeft. In het voorwoord van de eerste druk schreef hij: ‘De uitgave van dit boek heeft tot doel de mensheid de overtuiging te schenken van haar – in hogere bestaansvorm – voortleven na de lichamelijke dood.’
Zijn geestelijke leider Alcar liet hem ‘uittreden’, waarbij Jozef als geestelijke persoonlijkheid uit zijn fysieke lichaam trad en samen met Alcar vele reizen in het hiernamaals maakte.
Zo zag Jozef de zeven sferen van licht, waar de mens naartoe gaat die een universele liefde voor al het leven voelt. Daarnaast bezochten ze ook de duistere sferen. Alcar liet hem het intensieve contact van de sferen met onze aardse wereld waarnemen. De mens op aarde die zich afstemt op de lichtsferen wordt geholpen door astrale leiders om het geestelijke niveau van de mensheid te verhogen.
Wie echter afgestemd is op de duistere sferen, kan door de bewoners hiervan beïnvloed worden om hun hartstochten te volgen. Alcar liet Jozef in uitgetreden toestand ook een crematie meemaken, om de lezer in staat te stellen met kennis van de geestelijke gevolgen van deze overgang een bewuste keuze te kunnen maken omtrent het afscheid van het aardse lichaam

Bron en free download laatste druk van dit e-boek:
https://rulof.nl/Een-Blik-in-het-Hiernamaals-1.html