Lessen

36.4 De mens krijgt ooit het Goddelijk denken en voelen

 

Door evolutie moet de mensheid ontwaken.
Hiervoor schiep God voor de mens het heelal, schiep sterren en planeten, schiep dieren en planten, maar schiep de mens naar Zijn evenbeeld.
God wilde dat de mens ooit Goddelijk bewust zou worden.
Door de evolutie zal de mens ooit het Goddelijk denken en voelen ontwikkelen.

-De mensheid móét ontwaken, omdat Christus daarvoor naar Moeder Aarde is gekomen. De wetenschap zal evolueren en straks al deze wetten aanvaarden, waardoor een geleerde Kosmisch bewustzijn krijgt.

-Dan kan de kerk het eigen hoofd buigen en heeft zo’n kardinaal naar ons te luisteren en kan ook hij de wetten aanvaarden. Hij kan dan aan het vader- en moederschap beginnen.

-Wij als mens kregen het Goddelijke denken en voelen te beleven, waardoor wij dan ook in staat zijn ‘HEM’ voor ál Zijn graden te volgen. Door de Universele openbaringen kregen de verschijnselen nieuw leven en bewustwording.

De Kosmologie1 p. 179,180

-De mens, als goddelijk wezen, had nu zijn einde bereikt, de mens was in het goddelijke teruggekeerd, had bewust van het universum bezitgenomen en was als God. Vanaf dit ogenblik was Gods schepping volbracht, was Zijn heilig leven in het goddelijke teruggekeerd.

Het Ontstaan van het Heelal p.280 

-God schiep dus voor de mens het heelal, schiep sterren en planeten, maar schiep de mens naar Zijn evenbeeld. God wilde dat de mens bewust werd en dit goddelijke bewustzijn dat wij eens zullen bezitten, schonk God aan het wezen in een menselijke toestand.

Dit is het doel van de gehele schepping geweest. God gaf Zichzelf. God gaf de mens, het hoogste wezen, deze goddelijke gaven. God bracht iets tot stand waarin Hijzelf leefde. Aan de mens nu om te maken dat hij in harmonie is.

Het Ontstaan van het Heelal p.82,83

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof