Lessen

36.1 De menselijke Ziel is in essentie Goddelijk en in het Goddelijk Al is de mens als God

 

De mens is uit de Goddelijke energie geboren. De kern van de menselijke ziel is de Goddelijke vonk. Door evolutie zal de mens als ziel, persoonlijkheid en gevoel ooit het Goddelijke bewustzijn verkrijgen.
Hiervoor moet de mens zich het hele universum zichtbaar en onzichtbaar eigen maken en de kosmische wetten. Daarbij zal alles wat de mens ooit verkeerd heeft gedaan weer goed moeten worden gemaakt. De wetten van Karma en Oorzaak en Gevolg sturen dit proces. Uiteindelijk bereikt de mens het Goddelijk Al en zal dan weer als God zijn. Alles wat ooit uit de Albron geboren is zal evolueren en ooit terugkeren in deze bron.

-Aldus, André, sterven en geboren worden, overgaan en het terugkeren tot de goddelijke bron, geldt voor al deze ontzaglijke lichamen, maar ook voor het kleinste insect dat men op aarde kent. Wanneer dit nu zo is en in het universum vastligt, voel je dan dat er één kracht is die alles beheerst? Dat wij ons diep moeten buigen voor God, Die ons dit alles heeft geschonken? Dat het een ontzaglijke genade is dat wij tot God zullen terugkeren?

Het Ontstaan van het Heelal p.136

-Kijk omhoog en naar beneden, zie rechts en links, zie de sterren en planeten en zie alles wat in het universum leeft en stel je dan de onzichtbare werelden eens voor, die de mens zal leren kennen. Dat alles is God. Wij mensen moeten dit leren kennen en ons eigen maken. Is het echter de moeite niet waard om daarvoor te leven en je geheel te geven? Dit moeten de mensen verdienen en in volle liefde aanvaarden, want dat is Gods wil, daarom zijn wij goddelijk. God openbaarde zich in de mens en in al het leven, doch de mens vernietigde dit leven. Daardoor schiep hij zich een andere toestand, voor hem duisternis en koude, leed en smart en dat heeft God niet gewild, doch Hij wist dat Zijn kinderen zich zouden vergeten. De mens zou bewust worden en er zijn miljoenen levens nodig om de allerhoogste graad te bereiken.

Het Ontstaan van het Heelal p.262

-Hoe diep alles ook is, alles, al die wonderen, is eenvoud, want God is eenvoud en liefde. Wanneer de mens dat voelt, zal het hem heel diep ontroeren en ‘dit’ is liefde. Want alles trilt van liefde, straalt als een zon en dit is liefdekracht, niets dan liefdekracht, een kracht die wij allen eens zullen bezitten. Dan omstralen wij duizenden mensen en alles wat in onze omgeving leeft. Dan zijn wij zelf zonnen, lichtgevende wezens, zoals het heelal is en zullen wij zijn als God.’

Het Ontstaan van het Heelal p.103 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof