8.1 De gevoelsverbinding van moeder en kind
8.2 Wat betekent het als je kind op jou lijkt?
8.3 Hoe wordt het gelaat van het kindje in de moeder gevormd?
8.4 Waar komen het karakter en de talenten van het kind vandaan?
8.5 Waarom is kinderen krijgen zo belangrijk?
8.6 Lees meer over de kosmische relatie ouder en kind