Lessen

35.5 De schepping is met het Almoederschap begonnen

 

Dan komt er in die duisternis beweging – trilling- licht en in een tijdsbestek van miljoenen jaren ontstaan er perioden dat het licht steeds sterker wordt, afgewisseld met perioden van duisternis.
Dit proces noemen de meesters het baringsproces van de Almoeder.
Vanuit het Al manifesteert zich steeds meer Goddelijke plasma, Goddelijke aura, zichtbaar en onzichtbaar. Het Al en specifiek de Almoeder baart zichzelf.

-En hierna, eerst hierna komen wij voor de bron van deze ruimte te staan. En die bron heet nu Almoeder, de Almoeder van deze ruimte; de bron waardoor het leven een zelfstandigheid kreeg.
En dat bent u als mens, dat is het dier en dat is al het leven van Moeder Natuur. 

Lezingen1 p. 447-448 

-De ‘Albron’ is Moeder en dit moederschap was voor het begin van de schepping: aura, protoplasma dus!  In die energie als protoplasma is alles te zien en te beleven, waardoor ‘GOD’ aan Zijn leven kon beginnen. Dus… de ‘Albron’ is nu ‘GOD’ en ‘GOD’ is de ‘Albron’. Dit woord God nu, vertegenwoordigt ál het leven van de ‘Almoeder’, als ziel en geest, vader- en moederschap en al die andere levenswetten, die wij door de boeken en de lezingen mochten leren kennen.

Vraag en Antwoord1 p.345

-De Albron, de Alziel, het Alleven, het Allicht, het Alvader en moederschap. Bij het moederschap is het begonnen – want het werd later licht – is het begonnen. En die Bron zond trillingen uit, gevoel. Het waren later nevelen, over duizenden eeuwen, toen hadden zich die trillingen, die gevoelens, het was een plasma, een protoplasma, een substantie, een levende substantie, dat dan het eigenlijke leven is…

Vraag en Antwoord5 p.209

-Het Westen kent God niet, kent de Albron niet als moeder. Integendeel, hier ziet men, in het Westen ziet men de vader. Maar God, de eigenlijke bron God is ontstaan uit het moederschap. Kunt u dat voelen? En dat is nu de moeder. De moeder bezit die Albron als mens, een dier bezit die Albron als dier. Als u een bloem bekijkt, dan kunt u de Albron in de kern zien.

Vraag en Antwoord5 p.229

-De moeder, de Almoeder is aan haar baringsproces begonnen. Er komt aura en die aura verbindt zich, verspreidt zich door deze onmetelijkheid. Dat is het lichaam, het organisme voor de Almoeder waaruit God geboren is, waaruit de Vader is ontstaan.

Lezingen1 p.457

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof