Lessen

50.12 Vraag en Antwoord (Deel 1, 2, 3, 4, 5, 6)

 

Samenvatting
In de periode 1949-1952 beantwoordde Jozef Rulof tijdens contactavonden in het gebouw ‘Ken U Zelven’ in De Ruiterstraat in Den Haag vragen van toehoorders. Veel van de vragen gingen over de inhoud van de eerder verschenen boeken. Andere vragen handelden over de thema’s en levensvragen waar de toehoorders mee bezig waren. Eerst werden de vragen en antwoorden schriftelijk vastgelegd. De uitwerking hiervan vindt u in deel 1 van ‘Vraag en Antwoord’. Later werden de contactavonden op de wirerecorder (geluidsopname- apparaat) vastgelegd. Teneinde de lezer de oorspronkelijk uitgesproken tekst zo compleet mogelijk aan te reiken, bevatten deel 2, 3 en 4 van ‘Vraag en Antwoord’ woordelijk de door Jozef Rulof uitgesproken tekst. Delen 5 en 6 van ‘Vraag en Antwoord’ bevatten de antwoorden die meester Zelanus aan toehoorders gaf tijdens contactavonden aan de Sarphatistraat in Amsterdam. Ook deze delen bevatten de woordelijk uitgesproken tekst. Hier werden soms ook vragen gesteld over de lezingen die meester Zelanus in dezelfde periode in het gebouw ‘Diligentia’ in Den Haag hield, en die zijn vastgelegd in de drie delen van de ‘Lezingen’. Tijdens deze avonden wezen de sprekers er herhaaldelijk op dat de antwoorden bedoeld waren voor wie alle boeken had gelezen.

Bron en Free download de laatste druk van deze e-books:  https://rulof.nl/Vraag-en-Antwoord-Deel-1-1.html