Lessen

10.0 De Kosmische Wetten van Reïncarnatie, Karma en van Oorzaak en Gevolg
10.1 De Wet van Karma of de Wet van Oorzaak en gevolg
10.2 Door moederschap kunnen we karma weer goed maken
10.3 We ontmoeten vooral mensen, waar we een karmische relatie mee hebben
10.4 Al onze levens liggen in ons reïncarnerend gevoelsleven
10.5 Waar komt de ziel vandaan, die reïncarneert op Aarde?
10.6 Hoofdlijnen van Reïncarnatie en Karma