Lessen

50.9 Geestelijke Gaven

 

Samenvatting
Het boek ‘Geestelijke Gaven’ heeft Jozef Rulof mediamiek ontvangen van meester Zelanus. Het bevat een uitgebreide ontleding van alle graden van het mediumschap. Alle gaven die Jozef Rulof bezat, worden uitvoerig uitgelegd in evenveel hoofdstukken: het schrijvend mediumschap, het spreken onder inspiratie, de psychische trance, het mediamieke schilderen en tekenen, de geestelijke helderziendheid en het genezende medium. Daarnaast komen onder meer de volgende bovennatuurlijke verschijnselen aan bod: de communicatie met het kruis en bord en de planchette, geestesfotografie, directe-stem, materialisaties en dematerialisaties, levitatie, apports, kloptonen en spookverschijnselen. Bovendien worden de graden van de menselijke slaap helder ontleed. Onze slaap blijkt de poort te zijn tot alle graden van het mediumschap. Ook de rol van het fysieke lichaam bij het tot stand komen van parapsychologische verschijnselen komt aan de orde. Meester Zelanus geeft in ‘Geestelijke Gaven’ de ultieme sleutel om als lezer het onderscheid te kunnen maken tussen een waarachtig en hoogstaand mediumschap, en de zwendel van de vele charlatans. Het bedrog op dit terrein is echter zo verschrikkelijk groot, dat de nuchtere mens met recht niets meer wil weten van al dat geestelijke gedoe. ‘Geestelijke Gaven’ scheidt hierin het licht van de duisternis.

Bron en Free download de laatste druk van dit e-boek:   

https://rulof.nl/Geestelijke-Gaven-1.html