Lessen

35.1 De hoogste Meesters uit het Al gaven de mens dit wonderlijke Godsbegrip

 

In het Goddelijk Al bevinden zich meesters, die als mens het gehele evolutieproces terug naar de Goddelijke Bron hebben voltooid. Zij zijn Goddelijk bewust. Het waren deze meesters van de orde van Christus, die besloten dat het tijd was om de Heilige kennis van het Godsbegrip vanuit het Al naar de Aarde te brengen. Hiervoor werd Jozef Rulof samen met zijn meester Alcar, in de tempel der Ziel in de vierde Lichtsfeer, verbonden met de Goddelijke Sferen.

Hij zag vier intelligenties, die de schitterendste gewaden droegen. Dezen waren de meesters van iedere sfeer en behoorden allen tot de zevende hemel.

Het gouden licht overheerste deze gewaden en dit was de afstemming en de sfeer waarin zij leefden. Mijn God, dacht hij, zijn dit mensen? Zij waren mentor Cesarino, mentor Mondius, Miradis, Urabis, de meesters van de vierde, vijfde, zesde en zevende hemel.

-Dan hoorde hij zeggen: ‘Het is thans zover dat gij het hoogste aan deze zijde moogt beleven.

-Daarna keek Cesarino naar zijn leider. Geen woord werd er echter gesproken. André zag wat er geschiedde en nam waar dat de hogere wezens zijn leider in zich opnamen. Hier werden zielen verbonden, hier daalde de hogere meester in een ander wezen af en dat wezen was zijn leider. 

-Wij tonen u echter flitsen van de waarachtige gebeurtenissen en dit alles dient om onze zusters en broeders op aarde van hun goddelijke verbinding en afstemming te overtuigen. Dit is om hun duidelijk te maken dat zij als God kunnen zijn.

-U weet dat er zeven kosmische graden van liefde zijn. Daarin leven mensen, die op al die miljoenen planeten hebben geleefd en de vierde, vijfde en zesde, ja, zevende graad reeds hebben bereikt. Toen de eerste wezens de zevende kosmische graad hadden bereikt, verbonden zij zich met de zesde graad en gaven hun dit beeld, het begin der schepping, waardoor men begreep hoe alles is geschied.

Dit was dus echter eerst mogelijk toen de eerste menselijke wezens de Goddelijke sferen hadden bereikt. U voelt dan tevens dat dit gebeuren biljoenen jaren geleden is geschied. En dit is om ons mensen te tonen dat wij uit God zijn. Daarna kreeg de zesde kosmische graad met de vijfde verbinding en de vijfde met de vierde kosmische afstemming. Toen ontvingen de meesters die in die tijd in de zevende sfeer leefden deze boodschap en wij weten dus hoe voor biljoenen jaren God Zich in alles openbaarde.

Het Ontstaan van het Heelal p.63,64,66,67

-De geleerden trachten het ontstaan van het heelal stoffelijk te verklaren en dat is niet mogelijk. Wanneer zij zich niet op de geestelijke of onzichtbare kosmos gaan instellen, zullen zij nimmer het ontstaan van alles begrijpen, noch kunnen verklaren.

Het Ontstaan van het Heelal p. 223

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof