Lessen

35.8 De menselijke ziel is een Goddelijke vonk

 

Ons gehele zijn als mens is de Godsvonk en dat zijn tevens al die planeten, alles wat in het universum leeft. Doch de mens ontving van God niet alleen Diens eigen leven, doch wij gingen in Zijn heilig leven over.
God wilde dat wij door Zijn afstemming als God zouden worden, bewust in het universum zouden overgaan en ons dat eigen zouden maken. In ons ligt die Goddelijke kracht en het is aan ons er iets van te maken en het bewuste Goddelijke wezen te worden.

Het Ontstaan van het Heelal p. 210,211

-Ik zie dat wonder voor mij, mijn meester. God heeft zich gesplitst, zoals dat ook door de ‘Albron’ is gebeurd. Wij zien thans, dat hierdoor het universum moet verduisteren. Uit dit gouden licht ontstaan er dus andere werelden, dat vonken zijn van God, maar dé Godsvonk ís! Met ál de karaktereigenschappen ván God, omdat ook de ‘Albron’ zichzelf gaf. En die Moeder hebben wij leren kennen. Zo zou het geschieden, mijn broeders. Dat stadium zien wij thans. Dit is dus de macrokosmos en die machtige ruimte heeft zich gesplitst, omdat het leven moet evolueren. Dit is God als vonken gezien. Gij kunt u ook nu niet vergissen, omdat wij die vonken straks als stoffelijke lichamen terugzien en begint het stoffelijke macrokosmische en microkosmische bestaan.
-Wij weten nu, elke wet van God is een vonk van zijn leven en iedere vonk bezit ál Zijn eigenschappen, maar vooral Zijn diepte.

De Kosmologie1 p.36,37,38

-Wat nu tot ons spreekt is dus, de „Alziel” splitste zich en dat deeltje werd de Goddelijke Ziel! Dit protoplasma werd voor God ziel. En die aura is levensbloed van de Almoeder! Tot werking gebracht door de Alwil! En dat is baren en scheppen.
-Het is tevens het éénzijn met de „Albron” … die „Almacht” is.
Wij zijn dus als mens almachtig, wanneer wij ons dat Goddelijke stadium en bewustzijn eigen hebben gemaakt.

De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 1 p.29

-Ons gehele zijn als mens, André, is die Godsvonk en dat zijn tevens al die planeten, alles wat in het universum leeft. Doch de mens, en ook dit zal je thans duidelijk zijn, ontving van God niet alleen Diens eigen leven, doch wij gingen in Zijn heilig leven over. God wilde dat wij door Zijn afstemming als God zouden worden, bewust in het universum zouden overgaan en ons dat eigen zouden maken. Een vonk Gods is het dier op aarde, ook een stuk steen, een stuk ijzer, doch wij zijn de bewúste, bezíelende wezens die dit Godsgeschenk ontvingen.

-In ons ligt die Goddelijke kracht, wij zijn die kracht en het is aan ons er iets van te maken, dàt van te maken, om het bewuste Goddelijke wezen te worden.

Het Ontstaan van het Heelal p. 210,211


Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof