Lessen

35.10 De eerste mens die na de schepping terugkeerde in het Goddelijk Al, was Christus

 

Christus was de eerste menselijke ziel, die na de schepping weer het Goddelijk Al bereikte. Wij mensen moeten voor onze ontwikkeling hetzelfde pad volgen, dat ook Christus ooit heeft gevolgd.
Ooit zullen wij dan  als mensen het niveau van Goddelijke denken en voelen hebben ontwikkeld en zijn dan teruggekeerd in het Goddelijk Al.

-En die wet voert ons nu tot deze eerste cel terug, maar verbindt ons direct met het bewuste Goddelijke ‘AL’ en komt er tot mijn leven: ‘Die vonk, deze cel, deze éérste geboorte dus, gaat verder, ontwikkelt geestelijk en lichamelijk en bezit later, over miljoenen tijden het hoogste bewustzijn als mens, als astraal wezen, maar bovendien voor het Goddelijke ‘AL’ en zal eens tot de Aarde als ‘Christus’, de Messias terugkeren. Dat zullen ons de wetten van leven en wedergeboorte verklaren, doch dan staan wij in het ‘AL’ en zien wij ‘Christus’! En dat wil dus zeggen, dat ook Christus deze wetten van de Maan af heeft moeten beleven.

-Christus zegt: Ik ben in niets anders dan gij zijt en het leven door het vader- en moederschap kreeg. Ik bén ziel van Zijn ziel, leven van Zijn leven, vonk van Zijn persoonlijkheid, maar ik was één van deze cellen die het eerst tot deze verdichting kwamen, het vader- en moederschap beleefden voor de ‘Almoeder’! Já, ‘IK’ kwam vanuit het bewuste Goddelijke ‘AL’ tot de Aarde terug, doch gij weet hoe men Mij daar ontvangen heeft. Leg deze Goddelijke waarheid vast voor ‘Mijn Universiteit’!

De Kosmologie2 p. 208

-De mensheid móét ontwaken, omdat Christus daarvoor naar Moeder Aarde is gekomen. De wetenschap zal evolueren en straks al deze wetten aanvaarden, waardoor een geleerde Kosmisch bewustzijn krijgt. En dan hebben kerken en dominees niets meer te betekenen. Dan kan de kerk het eigen hoofd buigen en heeft zo’n kardinaal naar ons te luisteren en kan ook hij de wetten aanvaarden. Hij kan dan aan het vader- en moederschap beginnen. Maar hoeveel wetten worden er door de kerk thans gesmoord? Verkracht? Mismaakt? Bezoedeld? Duizenden wetten worden door de kerk ónmenselijk en ónruimtelijk gemaakt.

-U moet thans aanvaarden, dat wij mensen het hoogste bewustzijn kregen door God en de ‘Almoeder’ geschapen.

-Wij als mens kregen het Goddelijke denken en voelen te beleven, waardoor wij dan ook in staat zijn ‘HEM’ voor ál Zijn graden te volgen. Door de Universele openbaringen kregen de verschijnselen nieuw leven en bewustwording.

De Kosmologie1 p.179, 180

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof