Lessen

36.3 Wat is het doel van de schepping?

 

De mens is uit God geboren. God is leven, is harmonie, is Liefde.
De menselijke ziel als vonk, persoonlijkheid en gevoel en moet zich door evolutie zodanig ontwikkelen, dat deze ooit in harmonie komt met de Goddelijke Ziel. Dan is de ziel teruggekeerd in het Goddelijk Al.
Gevoel en persoonlijkheid moeten zich ontwikkelen in Liefde.

-De mens volgt een lange weg, want biljoenen jaren zijn ervoor nodig om het Goddelijke leven te bereiken. Maar wat dan de mens bezit, dat kun je je niet indenken. Wat je hebt beleefd, André, wordt eens ons bezit. Dit is het doel van de gehele schepping geweest. God gaf Zichzelf. God gaf de mens, het hoogste wezen, deze goddelijke gaven. God bracht iets tot stand waarin Hijzelf leefde. Aan de mens nu om te maken dat hij in harmonie is.

Het Ontstaan van het Heelal p.82,83

-Toen God Zichzelf deelde, Zichzelf wegschonk, Zich in miljoenen deeltjes splitste,
waaruit wij mensen groeiden, geschiedde dit met een vast doel.
God wilde, dat wij, Zijn Leven, de ene evolutie na de andere zouden volgen,
graad na graad zouden beleven om ons Zijn heilige wetten eigen te maken.
Zijn wil was het dat we ons van heel Zijn schepping bewust zouden worden.
Om ons dit mogelijk te maken schiep Hij ons, man en vrouw, naar Zijn beeld.
In de man en de vrouw legde Hij Zijn Goddelijke kern, Zijn eigen afstemming, Zijn Goddelijk gevoel.
In hun handen legde Hij Zijn heelal, het stoffelijke en astrale universum.
In hen kreeg het wonder, dat God is, gestalte en bewustzijn. 

De Volkeren der Aarde p.13

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof