Lessen

1.0 Alles om je heen is uit de Goddelijk Albron van Liefde geboren
1.1 Jouw Ziel is uit de Goddelijke Albron van Liefde geboren
1.2 De Albron van Liefde openbaart zich in heel de schepping
1.3 Je kunt de Albron van Liefde zien in miljoenen vormen
1.4 Elk mens heeft een eigen vrije wil en volgt zijn eigen pad van spirituele ontwikkeling
1.5 Je kunt de Goddelijke Albron van Liefde voelen en beleven in de natuur
1.6 Door met Liefde en respect naar het leven om je heen te kijken opent je Ziel zich voor het Goddelijk Licht
1.7 Hemelse Wijsheden beschrijven een unieke Spirituele Wetenschap