1.1 Je bent een kind van God
1.2 God openbaart zich in de schepping
1.3 Je kunt God zien in miljoenen vormen
1.4 Elk mens heeft een eigen vrije wil
1.5 Je kunt God voelen en beleven in de natuur
1.6 Toelichting bij “Alles is Goddelijk”