Doel van deze website

Beste lezer,

Met deze website “Hemelse Wijsheden”, willen wij je kennis laten maken met de betekenis en de grote Liefde die verborgen ligt in de boodschappen die door Hemelse meesters naar de Aarde werden gebracht en die een unieke universele Heilige Waarheid onthullen.
Deze Waarheid ligt verborgen in ieder mens. Luister daarom naar je verstand, maar zeker ook naar je gevoel en je zult dit zelf herkennen. Hemelse Wijsheden leiden naar een Wereld van onbaatzuchtige Liefde voor alles wat leeft.
Spreekt dit je aan? Help dan mee om deze Hemelse Wijsheden te verspreiden.

Deze Hemelse Wijsheden zijn vooral ontleend aan de boeken van Jozef Rulof, waarvan de tekst door meesters uit de Hemelse sferen werd gedicteerd.
Ook in het vroege Christendom vinden we sommige basisprincipes van deze Universele Waarheid terug.
Verder zien we dit ook terug in oude Oosterse spirituele stromingen zoals het Boeddhisme en de Advaita Vedanta, een Hindoeïstische stroming en in de filosofie van het oude Egypte.

Deze Heilige Waarheid is er natuurlijk altijd al geweest. Reeds in de vroege oudheid, voelde de mensheid dat er een Goddelijke kracht moest zijn, die al het leven heeft geschapen. Door het zoeken van de mens en soms ook geïnspireerd door Hemelse Meesters, ontstonden religies en spirituele stromingen, waarin delen van die universele wijsheid werden geopenbaard.
Niet alle wijsheid werd echter begrepen of op de juiste manier geïnterpreteerd. De mens was er ook nog niet klaar voor.

De afgelopen eeuw heeft de mens zich onder invloed van groeiende welvaart en wetenschappelijke kennis sterk ontwikkeld en daarmee ook de spirituele inzichten.
Er is onder de mensen een groeiend begrip en innerlijk gevoel, dat er één overkoepelende Goddelijke Intelligentie moet zijn, één Universele Waarheid, één Goddelijke Kosmologie.

We begrijpen en voelen dat we uit die Goddelijke Bron zijn geboren en dat het belangrijkste doel in ons leven is, om je ziel te ontwikkelen en dan weer terug te keren naar onze Bron. Om dat te realiseren moeten we ons onvoorwaardelijke Liefde eigen maken voor al het leven om ons heen. Hiervoor ontvangen we vele nieuwe levens. Maar hoe we die levens invullen, is altijd onze eigen keuze. We hebben een vrije wil ontvangen en daarom zijn wij ook verantwoordelijk voor onze eigen daden.

-Sinds de 20e eeuw is deze wonderlijke Goddelijke Waarheid, beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is. Hemelse Meesters brachten deze naar de Aarde. Zij werkten hiervoor samen met de Nederlander Jozef Rulof. Deze mocht uit zijn lichaam treden en vervolgens werd hij als geest door zijn Hemelse Meesters rondgeleid in de geestelijke werelden na de dood.
Hier ontving hij de unieke kennis over het Goddelijke evolutie proces, zoals over de herkomst van al het leven in de kosmos, de geboorte van de menselijke ziel, de oorsprong van het dierlijk leven en de natuur, de rol van de zon, maan, sterren en planeten. Kortom, de schepping en ontwikkeling van de gehele zichtbare en onzichtbare Kosmos. Na terugkeer in zijn lichaam, functioneerde hij als schrijvend medium voor de Meesters.
Alles wat hij had ervaren, werd opgeschreven. In totaal zijn er 27 boeken geschreven en deze zijn inmiddels in zes talen beschikbaar. Zie http://www.rulof.org

De boodschap is duidelijk:
Wij als mensen zijn uit de Goddelijke Bron geboren en staan centraal in het Goddelijke evolutie proces.
Door Liefde te geven aan alles om je heen groeit je Ziel naar het Licht en werk je mee aan een betere wereld.

Groeten en Liefde,
Het Genootschap Hemelse Wijsheden