Lessen

35.2 Waar was GOD voor de schepping begon?

 

De Albron voor de schepping begon, was onzichtbare stilte, gevoel, rust en LIEFDE-kracht. De Alziel had zich nog niet gemanifesteerd. De individuele menselijke zielen waren nog integraal deel van de Alziel.
Dan komt er in die duisternis beweging, trilling, LICHT, afgewisseld met perioden van duisternis.
De Hemelse Meesters noemen dit proces het baringsproces van de Almoeder.

-In het begin van de schepping heerste er duisternis. Die duisternis was in wezen energie en die energie God. Onzichtbare energie dus, die zich verdichtte in zonnen, sterren en planeten en zich openbaarde in mensen en dieren. Maar al dat leven is God.

Het Ontstaan van het Heelal p.265

-Alles wat nu God is, leefde vóór de Schepping in een wereld van stilte en rust, onzichtbaar, want er was nog geen bewust stoffelijk leven te zien. Maar daaruit zijn wij als mens, het dierenrijk, moeder natuur tot het leven gekomen.

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 1 p.18

-Voordat de scheppingen begon – verklaarde ik u – was er alleen leegte, maar die leegte dat was de Alziel, het Alleven, het Alvader- en het moederschap. 

Lezingen Deel 1 p.473

-Wij hebben dit, zoals je weet, van de kosmische meesters en wel uit de zevende graad ontvangen. In de tempel der ziel is je door mijn meester Cesarino daarvan verteld. Je ziet, André, dat de mens één weg heeft te volgen en dat alles – dit is dus voor het gehele universum – zich aan één doel heeft aan te passen, alles één werking heeft te ondergaan en volgen moet en dat die werking het evoluerings plan van de mens is. Dit is, zoals je ziet, voor het stoffelijke en geestelijke leven één.

Het Ontstaan van het Heelal p.279

-Toen de schepping nog moest beginnen, toen was er alleen leven, men noemt dat: protoplasma, aura. Wat is leven? Het is een bloedkern, bezield door denken en voelen, dat is ziel, dat is geest.

Lezingen deel 2 p.7

-Wie Gods schepping op de natuurlijke wijze leert kennen, wie de natuurwetten voelt en beleeft, buigt zich diep voor al die eenvoud, al die onfeilbare wetten en ziet daarin het goddelijke doel. Hij ziet en voelt dat het zo moet zijn, dat dit de ware werkelijkheid is.

Het Ontstaan van het Heelal p.266

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof