Lessen

50.13 Lezingen (Deel 1, 2, 3)

 

Samenvatting
Na een aanzienlijke reeks boeken via het medium Jozef Rulof te hebben vastgelegd, bouwden de astrale meesters het sprekend mediumschap op. De lezingen die opgenomen zijn in de drie delen van de ‘Lezingen’ zijn de laatste uit de reeks van honderden lezingen die door de geestelijke leiders Alcar en Zelanus door middel van Jozef Rulof in de periode van 25 juli 1945 tot en met 26 oktober 1952 werden gehouden. De lezingen werden met de wirerecorder (geluidsopname-apparaat) opgenomen. De drie boeken bevatten de woordelijke vastlegging van deze lezingen, die gehouden werden in het gebouw ‘Diligentia’ in Den Haag. Elk boek bevat 19 lezingen.
De sprekers gaven herhaaldelijk aan dat deze lezingen bedoeld waren voor diegenen die al hun boeken gelezen hadden. De lezingen zijn dan ook colleges van de ‘Universiteit van Christus’. Ze zijn tevens aan te raden als inleiding op ‘De Kosmologie van Jozef Rulof’. In de laatste reeks lezingen leest meester Zelanus voor uit het manuscript van de Kosmologie, en geeft hier uitleg bij.

Bron en Free download de laatste druk van deze e-books:   https://rulof.nl/Lezingen-Deel-1-1.html