2.1 De cyclus van leven en dood voert het leven terug naar God
2.2 Er is geen dood Ziel en geest gaan verder
2.3 Doodgaan is de geboorte van de geest in de sferen
2.4 De geest maakt zich vrij van het lichaam
2.5 Uw doden leven. Gij zult ze later weer terugzien
2.6 Een kind dat de Aarde verlaat wordt liefdevol opgevangen in de sferen van Licht
2.7 Terug naar de “wereld van het onbewuste”
2.8 Toelichting bij Les 2