Lessen

36.0 In het Al is de mens God, is Albron, Alziel, Algeest, Almoeder, Alvader, Leven, Licht
36.1 De menselijke Ziel is in essentie Goddelijk en in het Goddelijk Al is de mens als God
36.2 Al het leven is één met het Goddelijke en dat wordt Wayti genoemd
36.3 Wat is het doel van de schepping?
36.4 De mens krijgt ooit het Goddelijk denken en voelen
36.5 Het is GOD Zélf die evolueert
36.6 God zelf baart Zichzelf door de mens
36.7 Wat betekent het dat wij mensen Goden zijn?
36.8 De mens is God, is Albron, Alziel, Algeest, Almoeder, Alvader, Leven, Licht
36.9 Zijn er na het Goddelijk Al nog hogere werelden?
36.10 De mens vraagt zich af wat het verschil is tussen het begin en het einde van dit Goddelijke evolutieproces