3.1 Al het leven is uit de Almoeder geboren, evolueert en keert terug
3.2 God schiep het Heelal met een vast doel
3.3 De menselijke Ziel is Goddelijk bewust
3.4 De wetten van Vader- en Moederschap en Reïncarnatie sturen de Goddelijke Kringloop van de Mens
3.5 Alles trilt van Liefde en straalt als de Zon
3.6 De Goddelijke kringloop van de mens