Lessen

50.14 De Kosmologie van Jozef Rulof (Deel 1, 2, 3, 4,5 )

 

Samenvatting
‘De Kosmologie van Jozef Rulof’ is een reeks van vijf boeken waarin de de meesters van het licht de geestelijke reizen beschrijven die ze met Jozef Rulof door de kosmos hebben gemaakt. Op die reizen volgen ze het ontstaan en de evolutie van al het leven in de kosmos. De kosmologie vormt het hoogtepunt van de kennis die de meesters op aarde hebben gebracht. Het gaat niet zozeer om de kennis over de kosmos, maar wel om het niveau waarop al het leven in de kosmos verklaard wordt. In de ‘toelichting bij de boeken van Jozef Rulof’ noemt de uitgever dit het ‘zielsniveau’, omdat de ziel van al het leven centraal staat. Dit zielsniveau geeft de eigenlijke zienswijze van de meesters weer. Om op aarde tot het zielsniveau te komen, moest Jozef Rulof al het aardse en maatschappelijke denken achter zich laten. In de vijf boeken van ‘De Kosmologie van Jozef Rulof’ wordt tevens zijn strijd beschreven om niet te bezwijken onder de Alwijsheid die hij op die geestelijke reizen te verwerken kreeg. Hierdoor leren we hem kennen in vier aspecten van zijn persoonlijkheid, en zien we hoe Jeus, Jozef, André en Dectar samenwerken om het mediumschap te dragen en zo het brengen van dit hogere verklaringsniveau op aarde mogelijk te maken.

Bron en Free download de laatste druk van deze e-books: 

https://rulof.nl/De-Kosmologie-van-Jozef-Rulof-Deel-1-1.html