Lessen

28.0 De Weide en de Vierde en Vijfde Sfeer van Licht
28.1 De Weide is de ontmoetingsplaats van geesten en hun geliefden van de Aarde
28.2 Algemene kenmerken van de Vierde en Vijfde Sfeer van Licht
28.3 De Vierde Sfeer van Licht
28.4 In de Tempel der Ziel kan elke ziel in zijn eigen verleden afdalen
28.5 In de Tempel der Ziel kan men zich bekwamen in een bepaalde studie
28.6 In de geestelijke sferen kan een ziel een ruimtelijke naam verdienen
28.7 De Vijfde Sfeer van Licht
28.8 Een Geestelijk woning wordt opgebouwd door Liefde kracht
28.9 De Tempel van Geluk is de plaats waar zielen overgaan van de Vijfde naar de Zesde Lichtsfeer
28.10 Inzegening door Christus van tweelingzielen die overgaan naar de Zesde Lichtsfeer