Lessen

36.7 Wat betekent het dat wij mensen Goden zijn?

 

Hier op Aarde, op de derde Kosmische Levensgraad, staat de mens voor het menselijke bewustzijn.
De mens van de Derde Kosmische Levensgraad moet ál het leven leren kennen moet ontwaken en zich met het Goddelijke verinnerlijken.
Het Goddelijke als Moeder, Vader, Leven, Licht, Ziel, Harmonie, Wetten, maar bovenal Liefde.

-Wij zijn nu Goden!
Wat dit zeggen wil, zal straks voor uw leven geopenbaard worden. Luister, zusters en broeders. De mens van de Derde Kosmische Levensgraad moet ál het leven leren kennen. Beleef thans onze visioenen en gij zult weten! doch gij zult dat gevoel als weten op Aarde brengen. Wij spreken thans reeds over ‘Zon, Maan en sterren’, gij hoort het en wij noemen dit alles:
God
God als Vader!
God als Moeder!
God als Leven!
God als Licht!
God als Ziel!
God als Geest!
God als harmonie!
God als rechtvaardigheid!
God als verdichtingswetten!
God als verhardingswetten!
Maar voor álles… ‘God als liefde’!
Dít woord brengen wij op Aarde! De Aarde, als kind van Zon en Maan! Dat is zij als planeet, als barend-moederschap. Gij zult dus op de Derde Kosmische Levensgraad wijsheid brengen, kunsten en wetenschappen, waardoor de mens als het leven van ‘GOD’ zal ontwaken! En daarbij zullen wij u helpen!

De Kosmologie5 p.162-163

-Voelt gij thans, kinderen van dit leven, dat ons organisme licht is, geest is, doch voor alles moeder- en vaderschap? Dat het licht van de ruimte zich heeft verstoffelijkt en vergeestelijkt, doch wij daardoor ‘léven’? Maar wat is het leven?
Almoederlijke plasma!
Het levensbloed van haar gevoelsleven!
En dat is werking, is kracht, doch dat werd evolutie!’

De Kosmologie5 p.236 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof