Lessen

28.10 Inzegening door Christus van tweelingzielen die overgaan naar de Zesde Lichtsfeer

 

De beide wezens liggen neergeknield en zijn als marmeren beelden met vlammende gewaden, door hemels licht beschenen. Prachtig hemels gezang begeleidt het geheel. Allen wachten op de komst van Christus die deze overgang zal inzegenen. Het ultieme leven, de kosmisch volmaakte zal neerdalen.

 Zie de citaten van Les 28.9 en les 28.10

-Om beider hoofden zag hij een stralenkrans van licht, die hij duidelijk kon onderscheiden. In haar licht zag hij zachtere tinten dan in dat van hem, waardoor hij de mannelijke krachten aanvoelde. In zijn scheppingskracht lag zijn krachtig, sterk licht, dat zich met het hare verbond. De lichten vloeiden ineen, zij waren in uitstraling reeds verbonden. Vele andere wonderen zag hij thans. De muren begonnen te leven, gehele taferelen zag hij erin afspelen. Hij zag het heelal, de sterren en planeten en het leven van Christus aan zich voorbijgaan.

 -Zie, voelde hij, het leven wacht u. Het leven wacht, hogere sferen kunt ge binnentreden. Andere planeten werden getoond, het was het leven dat neerdaalde. Christus, de volmaakte Zoon Gods, zou komen. Met Hem waren allen één, Hij, de kosmisch ontwaakte, zou neerdalen.

 -De beide wezens waren als marmeren beelden. Hun gewaden vlamden, door het hemels licht beschenen. Alle engelen concentreerden zich op dit ogenblik. André zag dat in die gouden zon iets zichtbaar werd. Het wezen bleef in een waas gehuld, maar stak beide armen uit en zegende de twee engelen. Het heilige ogenblik was daar, twee levens werden opgenomen. Zo plotseling als het gekomen was, verdween het licht, Christus, de Volmaakte Zoon Gods, had Zich gemanifesteerd. Engelen zongen, de meesters begeleidden, een machtig koor stemde in, het was één groots geheel, alles was liefde. 

Een Blik in het Hiernamaals p.383, 384,385,386,387,388,389 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof