Lessen

28.5 In de Tempel der Ziel kan men zich bekwamen in een bepaalde studie

 

Pas in de vierde sfeer van licht kan men zich ten volle bekwamen in een geestelijke studie. Bevrijd van het aardse denken kan men nu al het leven volledig leren kennen door het directe éénzijn ermee. Een dergelijke studie duurt honderden jaren, omdat men elke levenswet van binnenuit leert aan te voelen. Men baseert zijn kennis dus niet meer op een leer die door anderen is opgebouwd, zoals de kennis op aarde doorgegeven wordt.

-Eerst in de vierde sfeer aan deze zijde kunnen wij ons voor een geestelijke studie bekwamen, want eerst daar hebben wij al het abnormale dat bij de aarde hoort, afgelegd en zijn dus het normale leven binnengetreden. Zij, die daar leven, hebben het gevoel, zijn zover op de geestelijke weg gekomen en begrijpen wat het leven na de dood betekent. Zij weten dat zij steeds hoger zullen en kunnen gaan, zij weten dat zij op aarde kunnen terugkeren en vooral, zij begrijpen de schepping. Voordien is het niet mogelijk daarvan een studie te maken.

Een dergelijke studie duurt honderden jaren. Vergeet niet dat al deze wezens met het universum zijn verbonden en dat zij zich al die natuurwetten eigen moeten maken.  Het duurt alleen reeds tientallen van jaren, voordat zij het probleem geboren worden en sterven en de vele natuurwetten die daaraan vastliggen, leren kennen en in de ware betekenis voelen. Het is hier in dit leven niet te leren en te berekenen wat men ons leert, doch wij moeten dit kunnen voelen, kunnen beleven, of het dringt niet tot ons door en het heeft geen nut je daaraan te wijden.

-Zij moeten het gevoel innerlijk dragen, dus bezitten, of geen leermeester kan hen helpen noch onderwijzen.
Doch hier zien wij wie het innerlijke licht daarvoor bezitten en dezen kunnen zich voor de ene of andere studie bekwamen. 

Het Ontstaan van het Heelal p.384,38

 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof