Lessen

28.7 De Vijfde Sfeer van Licht

 

De vijfde Sfeer overtreft in schoonheid en licht alle voorgaande sferen. Er zijn ontelbare prachtige kleuren en alles straalt licht uit. De mens is hier volkomen éen met het planten- en dierenleven.
Iedere ziel is hier ook samen met zijn tweelingziel. Vanaf de geestelijke sferen gaan zij voor altijd samen verder.

-En in een flits waren zij in de vijfde sfeer. Dit overtrof alles wat André tot nu toe had gezien.
-Waarlijk, hier leefde alles. Het leven jubelde, het was een blij gezang, dat men op verre afstand hoorde. Onnoembare tinten zag hij. Bloemen zoals hij ze op aarde nog nooit had gezien. Vreemde soorten waren het en alle straalden licht uit. Hij hoorde een zacht, rein gezang, het leven ademde, het waren zieleklanken die hij hoorde.

Een Blik in het Hiernamaals p.366,367

Zijn leider droeg een prachtig, lichtgevend gewaad. Hij was verjongd in een stralende schoonheid. Nooit eerder had hij zijn leider zo gezien.
-De mens was één met het planten- en dierenleven. Eén in alles. Prachtige bloemen groeiden rondom de fontein. Machtig was dit symbool van liefde.

Een Blik in het Hiernamaals p.373

-André sloeg zijn ogen op en zag het hemelse wezen aan. Mijn God, dacht hij, hoe schoon, hoe rein is deze mens! Hoe groot was haar innerlijk leven? Een vrouw, in een hemels gewaad gekleed, stond voor hem.
-Daar voor hem stond Alcars tweelingziel. O, hoe machtig was alles, hoe groots dit gebeuren!
-Werk op aarde, André, leef voor ons werk, ik volg Alcar in alles en zal u beiden in mijn gebeden blijven gedenken.
-Hier voelde hij hoe groot de vrouw in liefde kon zijn, hoe machtig haar liefde was voor de scheppende kracht, wat tweelingliefde betekende.

Een Blik in het Hiernamaals p.620, 622, 623