Lessen

28.3 De Vierde Sfeer van Licht

 

De vierde lichtsfeer is de eerste Geestelijke Sfeer. Om deze sfeer te bereiken moet de ziel zich de geestelijke gevoelsgraad hebben eigen gemaakt. Hier is de ziel helemaal vrij van de Aarde en heeft ook alle stoffelijke gevoelens afgelegd.  De ziel kan nu al het leven volledig leren kennen door het vermogen zich er direct één mee te kunnen maken. En door het leven direct aan te voelen leert de ziel hier ook alle levenswetten kennen. De sfeer zelf kenmerkt zich door een prachtige paarsachtige gloed. Het innerlijk licht van de geestelijke bewoners straalt als een zomerse zon. Vanaf deze sfeer is de ziel verenigd met de tweelingziel. In geluk gaan ze nu eeuwig samen verder.

-André zag een schitterend landschap voor zich met bomen, water, prachtig gekleurde vogels en bloemen zoals hij ze op de aarde nog nooit gezien had in onnoemelijke tinten. Het uitspansel had een lichte, paarsblauwe kleur en schitterde soms in goudgele glans. Voor al deze pracht kon hij geen woorden vinden.

Een Blik in het Hiernamaals p.196

Hier, in de vierde sfeer, was iedereen gelukkig. Alles had een eigen uitstraling en hier bezat men die grote, reine en zuivere liefde, die eenieder verwarmde. Hier omstraalde het innerlijke wezen het uiterlijke, wat men kon waarnemen.

-Zie deze schoonheid en hoe rein al deze mensen zijn. Zie hun gewaden! Het lag los om de schouders en dit was hun bezit. Het was niet mogelijk hun dit kleed, dit schone gewaad te ontnemen, want de geest had zich dit eigen gemaakt.

Het Ontstaan van het Heelal p.42,43,45

-Zij die dus de vierde sfeer hadden bereikt, voelden nu heel duidelijk dat zij geheel van de aarde vrij waren en dat niets stoffelijks meer in hen was.

Het Ontstaan van het Heelal p.277

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof