Lessen

28.2 Algemene kenmerken van de Vierde en Vijfde Sfeer van Licht

 

Vanaf de vierde Sfeer spreekt men over de Geestelijke Sferen. De mens die de vierde Sfeer van Licht heeft bereikt is geheel vrij van de Aarde en heeft afstemming op de geestelijke graad van Liefde. Een ziel in de geestelijk sferen heeft afstemming op de universele Liefde. Men is dan ook één met al het leven en kan zich met alles verbinden. Muziek wordt in kleuren ervaren.

Zij die dus de vierde sfeer hadden bereikt, voelden nu heel duidelijk dat zij geheel van de aarde vrij waren en dat niets stoffelijks meer in hen was.

-Zie deze schoonheid en hoe rein al deze mensen zijn. Zie hun gewaden! Het lag los om de schouders en dit was hun bezit. Het was niet mogelijk hun dit kleed, dit schone gewaad te ontnemen, want de geest had zich dit eigen gemaakt. Wonderlijke kleuren zag hij, niet te beschrijven.

De mens die in deze toestand leeft, bezit en heeft afstemming op de universele liefde. Dan is er geen scheiding mogelijk.
-Dan zijn we zusters en broeders. Alle aardse gevoelstoestanden zijn afgelegd en we zijn één in alles.

Een Blik in het Hiernamaals p.364

-Nu moet u de verschillende woningen als tempels eens zien. Er zijn mensen in deze wereld, die bezitten een tempel. Die wonen daar in de bergen. U hebt bergen, u hebt wateren, alles is er. Moeder water – dat leest u aanstonds in ‘De Kosmologie’ – heeft haar vertegenwoordiging ook in de sferen van licht. Zij leeft daar en is kristalhelder en zuiver.

Lezingen1 p.401-402

-Onze gewaden stralen naar de liefdekracht van het wezen. De meesters concerteren en zijn samen.  Onze instrumenten zijn niet met die van de aarde te vergelijken. Hier speelt men door het leven omdat het leven ons dient. Onze muziek wordt in kleur weergegeven.

Een Blik in het Hiernamaals p.378,379

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof