Lessen

28.1 De Weide is de ontmoetingsplaats van geesten en hun geliefden van de Aarde

 

De Weide is een Sfeer die zich tussen de Derde en Vierde Lichtsfeer bevindt en verbinding heeft met de Aarde.
Hier kan de aardse mens, na uittreding, als geest zijn overleden geliefden terugzien en beleven ze samen geestelijk geluk. De aardse mens wordt bij de uittreding geholpen door een geest van licht. Dit gebeurt tijdens de slaap en de mens zal dit als een bijzondere droom ervaren. Slechts een enkeling is zich bewust van de uittreding en de bijzondere ervaring. Zo’n ontmoeting met een geliefde geeft de nes weer kracht om door te gaan en ook om het verlies te leren aanvaarden.

Het Zomerland is de sfeer waar de aardse geest’ s nachts na uittreding vertoeven mag, wanneer hem dit als een genade Gods veroorloofd is. In het Zomerland ontmoet hij dan de dierbaren die hem zijn voorgegaan, doet er nieuwe krachten op en keert dan sterker van geest in zijn stoffelijk lichaam terug.

Een Blik in het Hiernamaals p.195

 -Doch wanneer dit één-zijn beleefd wordt, geschiedt het in hun dromen, enkelen zijn bewust, maar slechts één op miljoenen zielen bezit deze gaven, zodat beider bewustzijn volkomen is.

-‘De weide’ is als een herstellingsoord waar de ziel nieuwe krachten opdoet om het stoffelijke leven in alle stadia van leed en smart te kunnen beleven.

-Zij keerde dan naar de aarde terug met nieuwe bezieling en vol van geestelijke krachten, om te aanvaarden, dat hetgeen zij moet dragen haar door de wetten van oorzaak en gevolg op de schouders is gelegd.

-Op ‘de weide’ ziet de moeder haar gestorven lieveling terug, de man zijn vrouw, de zuster haar zuster en de broeder zijn broeder; en geliefden als tweelingzielen elkaar en zij beleven daar hun geestelijk geluk. ‘De weide’ helpt de stoffelijke mens dragen, zij dient en zij geeft, zij schenkt kracht en levenslust aan het leven van God.

Tussen leven en Dood p.272-277

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof