Lessen

28.4 In de Tempel der Ziel kan elke ziel in zijn eigen verleden afdalen

 

Elke ziel kan hier in zijn eigen verleden afdalen. Alle levens die ooit zijn geleefd kunnen worden bezocht. Zelfs is het mogelijk om het begin van de schepping te bekijken en te ervaren. Op deze wijze mocht Jozef Rulof met zijn Meesters de Schepping onderzoeken en op basis hiervan kwam het boek “Het Ontstaan van het Heelal” tot stand. Ook kan men hier iemand zoeken, bijvoorbeeld de eigen tweelingziel, als deze zich nog op Aarde of in een andere sfeer bevindt.

-Hoog en verheven, boven alles uit, stond de tempel der ziel. Uit sneeuwwit marmer was dit gebouw opgetrokken en het geheel straalde licht uit, dat hij reeds van verre kon waarnemen. -In dit gehele gebouw waren bloemen en hij zag de sferenvogels, die om de mens heen vlogen. In iedere zaal zag hij de bekende geestelijke fontein, die hij in elke sfeer had waargenomen.

Het Ontstaan van het Heelal p.44,49

-Ik wil je daardoor aantonen dat wij – niet alleen op aarde, maar tevens in de sferen – in het verleden van ieder mens kunnen afdalen. . In de tempel der ziel worden wij door de meesters met het heelal verbonden.

Het Ontstaan van het Heelal p.40,41

-In dit gebouw, dat dus de tempel der ziel is, zijn alle sferen aanwezig.
-Iedere tempel van het innerlijke gebouw, dat je nu van buiten kunt waarnemen, stelt dus een sfeer voor, een hogere of lagere sfeer.
-Wanneer men nu in een kleinere tempel afdaalt, of binnentreedt, gaat men in die sfeer over en neemt men die sfeer waar, hoe ze ook is en wordt daarmee verbonden.
-Hier kan men de mens met het heelal verbinden, met planeten en sterren en andere lichamen.

-Toen zij de tempel waren genaderd, las hij wat voorop het gebouw stond geschreven en hij niet had begrepen.
Nu wist hij ineens wat die cijfers betekenden:    ‘Mens ken uzelf.’

-Hier, in de tempel der ziel, aanschouwt men zijn eigen levensfilm.

Het Ontstaan van het Heelal p.50,51,54. 

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof