3.2 God schiep het Heelal met een vast doel

 

Wij mensen zijn als vonk van Gods leven uit de Albron geboren en het is de bedoeling dat wij ons zodanig ontwikkelen dat wij uiteindelijk weer terug kunnen keren in het Goddelijk Al.
Hiervoor heeft God voor de mens het Universum geschapen.

-In het begin van de schepping heerste er duisternis. Die duisternis was in wezen energie en die energie is God.

-Onzichtbare energie dus, die zich verdichtte in zonnen, sterren en planeten en zich openbaarde in mensen en dieren.

Het ontstaan van het Heelal  p. 266

-Toen God Zichzelf deelde, Zichzelf wegschonk, Zich in miljoenen deeltjes splitste, waaruit wij mensen groeiden, geschiedde dit met een vast doel.

-God wilde, dat wij, Zijn Leven, de ene evolutie na de andere zouden volgen, graad na graad zouden beleven om ons Zijn heilige wetten eigen te maken.

-Zijn wil was het dat we ons van heel Zijn schepping bewust zouden worden.

Volkeren der Aarde p. 13

-We hebben als mens een Goddelijke kringloop te aanvaarden.

 Lezingen Deel 2  p. 70
Citaten uit de boeken van Jozef Rulof