Lessen

3.4 De Kosmische wetten van Vader- en Moederschap en Reïncarnatie sturen de evolutie van de mens en al het leven

 

De Albron, waaruit wij als mensen geboren zijn, is vrouwelijke en mannelijke.
De Kosmische basiswetten van Uitdijing en Schepping, Moederschap en Vaderschap en de wet van Reïncarnatie sturen de evolutie van de mens en al het leven.
Deze wetmatigheden zien we in het hele universum en ook in alles direct om ons heen terug.

-God gaf de mens vader-, moederschap, wédergeboorte. Dat kreeg de mens voor niets. Dat is de Goddelijke kern voor de mens, voor het dier, voor het leven in Moeder Natuur.

Lezingen deel 2 p.458

 -Al deze wetten behoren u toe. Ze leven onder uw menselijke hart. Maar gij hebt ze u eigen te maken.
En dat wordt uw bewustzijn. Dat wordt uw vader- en moederschap. Dat wordt de sfeer waarin ge leven zult!

-Wij als mens maken ons het gevoelsleven van de ‘Almoeder’ eigen! En dat is álles!

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 1 p.176

-Dat het vader- en moederschap voor de ruimte en voor al het leven de essentiële bron is waardoor gij evolueert, moet gij aanvaarden.

Lezingen deel 1 p.452


-‘De schepping is Goddelijk heilig. De scheppingsdaad, de vermenigvuldiging voor mens, voor man en vrouw is Goddelijk rein.

Lezingen deel 2 p.247
Citaten uit de boeken van Jozef Rulof