Lessen

3.5 Alles trilt van LIEFDE en straalt als een Zon en dat is LIEFDEKRACHT

 

Als de mens voelt dat alles in essentie Goddelijk is, zal hem dat diep ontroeren en dat is Liefde.
Want alles trilt van liefde, straalt als een zon en dit is de liefde kracht, die wij allen eens zullen bezitten.
Dan zijn wij zelf, lichtgevende wezens, zoals het heelal is en zullen wij zijn als God!

-Hoe diep alles ook is, alles, al die wonderen, is eenvoud, want God is eenvoud en liefde.
Wanneer de mens dat voelt, zal het hem heel diep ontroeren en ‘dit’ is liefde.

-Want alles trilt van liefde, straalt als een zon en dit is liefde kracht, niets dan liefde kracht, een kracht die wij allen eens zullen bezitten.

-Dan zijn wij zelf zonnen, lichtgevende wezens, zoals het heelal is en zullen wij zijn als God.’

Het Ontstaan van het Heelal  p.103

 -Wij die aan gene zijde leven, hebben de boodschap van Christus leren kennen en begrijpen en aanvaarden dat de gehele kosmos bewoond is.

-Wij hebben geleerd dat wij als God zijn en bewust daarin overgaan. Dit moet gij u eigen maken.

-Heb elkander lief, zoals gij uzelf liefhebt. Zie omhoog, het hemelse geluk wacht u. Aan u dit te verdienen, dit alles eigen te maken.

Het Ontstaan van het Heelal p.394
Citaten uit de boeken van Jozef Rulof