Lessen

3.7 Miljoenen levenswetten sturen op harmonische wijze de evolutie van de ziel

 

Het Goddelijke evolutieplan is een ordelijk plan en wordt op natuurlijke harmonische wijze
aangestuurd door miljoenen levenswetten.
Deze kosmische levenswetten zien we ook hier op Aarde gewoon weer in alles terug.
De belangrijkste Kosmische Wetten voor de mens en al het leven in het Universum,
zijn de Wetten van Vader- en Moederschap en de Wet van Reïncarnatie.
Deze wetten sturen de menselijke Ziel door het evolutieproces.

-De Albron, waaruit wij als mensen geboren zijn, is vrouwelijke en mannelijke, uitdijing en schepping.  Deze wetmatigheden zien we in alles terug.
Ook ons universum, het uitdijende heelal, is alleen maar Vader- en Moederschap, schepping en uitdijing, evolutie en zal uiteindelijk terugkeren in het Goddelijk Al.

-De mens staat centraal in het Goddelijk evolutieplan.
Om dit te kunnen begrijpen en te herkennen in ons dagelijks leven, is het nodig om de oorsprong van Alles te leren kennen.

-Deze les met Hemelse Wijsheden is ontleend aan de boeken van de mysticus Jozef Rulof en laat je zien wie je werkelijk bent; een Goddelijk kind dat zijn eigen spirituele pad volgt, terug naar de Goddelijke bron.

Het Studie Genootschap Hemelse Wijsheden