3.6 De Goddelijke kringloop van de mens

 

3.6 De Goddelijke kringloop van de mens
-Miljarden jaren geleden is ons Universum uit de Albron, de Goddelijke Almoeder geboren.

-Bij deze “oerknal” verdeelde deze energie zich en hieruit ontstonden sterren en planeten, waarop de mens en al het leven als cel-leven begon te evolueren.

-Het zichtbare Universum om ons heen: mensen, dieren, natuur, water, rotsen, sterren en  planeten, is een stoffelijke manifestatie van die enorme Intelligentie die wij mensen God noemen. Daarnaast is er ook nog het astrale, onzichtbare Universum. Dit alles is God.

-Wij mensen zijn als vonk van Gods leven uit de Albron geboren en het is de bedoeling dat wij ons zodanig  ontwikkelen dat wij uiteindelijk weer terug kunnen keren in het Goddelijk Al.

-Hiervoor heeft God voor de mens het Universum geschapen. De mens als Goddelijke vonk moet zich ontwikkelen en zich het Universum, zichtbaar en onzichtbaar eigen maken.

Dat kan alleen door evolutie, zowel op stoffelijk  alsook op geestelijk niveau. Ten behoeve van dit evolutieproces reïncarneert de menselijke ziel steeds weer in nieuwe lichamen en nieuwe levens.

-Het  Goddelijke evolutieplan is een ordelijk plan en  wordt op natuurlijke harmonische wijze aangestuurd door  vele Kosmische levenswetten. Deze Kosmische wetten  zien we  ook hier op Aarde weer in alles terug. De belangrijkste voor de mens zijn de wetten van Vader- en Moederschap en de wet van Reïncarnatie. Deze wetten sturen de menselijke Ziel door het evolutieproces.

De Albron, waaruit wij als mensen geboren zijn, is vrouwelijke en mannelijke, baring en schepping. Deze wetmatigheden zien we in alles terug. Ook ons universum, het uitdijende heelal,  is alleen maar Vader- en Moederschap, schepping en uitdijing, evolutie en zal uiteindelijk terugkeren in het Goddelijk Al.

-De mens staat centraal in het Goddelijk evolutieplan. Om dit te kunnen begrijpen en te herkennen in ons dagelijks leven, is het nodig om  de oorsprong  van Alles te leren kennen.

-Deze les met Hemelse Wijsheden is ontleend aan de boeken van de mysticus Jozef Rulof en laat je zien wie je werkelijk bent; een Goddelijk kind dat zijn eigen spirituele pad volgt, terug naar de Goddelijke bron.

Het Genootschap Hemelse Wijsheden