1.6 Alles om je heen is Goddelijk”

 

1.6 Alles om je heen is Goddelijk
-Alles om ons heen is Goddelijk.
De wereld om ons heen, het zichtbare
heelal waarin we leven, mensen, dieren,
natuur, water, zon en planeten,
is de fysieke manifestatie
van de grote mystieke kracht
die wij “God” noemen.

-Wij, de menselijke wezens,
zijn de kern van de schepping,
geboren uit die Goddelijke kracht.

-Ons belangrijkste doel is om terug te keren
naar onze Goddelijke Bron en de enige manier daarvoor,
is ons bewustzijn te ontwikkelen door het geven
van onvoorwaardelijke liefde aan
alle levende wezens om ons heen.

En dat is precies wat Jezus bedoelde
toen hij zei:
“Heb uw naaste lief als uzelf.”

-Dus kijken met liefde en respect naar
het leven om je heen is kijken
in de ogen van God.
En het dienen van al dit leven zal je ziel
en je eigen spirituele pad verlichten.

-Wat voor religie of filosofie je ook volgt,
dat maakt niets uit.
Als je de weg van de liefde volgt,
zal je ziel zijn weg naar Huis vinden.

Het Genootschap Hemelse Wijsheden