1.6 Toelichting bij Les 1

 

1.6 Toelichting bij Les 1

-Alles om ons heen is Goddelijk. De wereld om ons heen, het zichtbare heelal waarin we leven, mensen, dieren, natuur, water, zon en planeten, is de fysieke manifestatie van de grote mystieke kracht die wij “God” noemen.

-Wij, de menselijke wezens, zijn de kern van de schepping, geboren uit die Goddelijke kracht.

-Ons belangrijkste doel is om terug te keren naar onze Goddelijke Bron en de enige manier daarvoor, is ons
bewustzijn te ontwikkelen door het geven van onvoorwaardelijke liefde aan alle levende wezens om ons heen.

En dat is precies wat Jezus bedoelde toen hij zei: “Heb uw naaste lief als uzelf.”

-Dus kijken met liefde en respect naar het leven om je heen is kijken in de ogen van God.
En het dienen van al dit leven zal je ziel en je eigen spirituele pad verlichten.

-Wat voor religie of filosofie je ook volgt, dat maakt niets uit.
Als je de weg van de liefde volgt, zal je ziel zijn weg naar Huis vinden.

Het Genootschap Hemelse Wijsheden