Lessen

1.6 Door met Liefde en respect naar het leven om je heen te kijken opent je Ziel zich voor het Goddelijk Licht

 

Het belangrijkste doel van je ziel is om terug te keren naar de Goddelijke Albron van Liefde en dat bereik je alleen door je bewustzijn te ontwikkelen en te leren om onvoorwaardelijke Liefde te geven aan alle levende wezens om je heen.
En dat is precies wat Jezus bedoelde toen hij zei:
“Heb uw naaste lief als uzelf.

Wij, de menselijke wezens, zijn de kern van de schepping,
geboren uit Goddelijke Albron van Liefde.

Door met Liefde en respect naar het leven om je heen
te kijken opent je ziel zich voor het Licht.
En het dienen van al dit leven zal je ziel en je eigen
spirituele pad verlichten.

Wat voor religie of filosofie je ook volgt,
dat maakt niets uit.
Als je de weg van de onbaatzuchtige Liefde volgt,
zal je Ziel de weg naar Huis vinden.

Het Genootschap Hemelse Wijsheden