Lessen

1.1 Jouw Ziel is uit de Goddelijke Albron van Liefde geboren

 

Alles om je heen is Goddelijk.
De wereld om ons heen, het zichtbare
heelal waarin we leven, mensen, dieren,
natuur, water, zon en planeten, is de fysieke
manifestatie van de grote mystieke kracht
die wij “God” noemen.

-Kijk omhoog en naar beneden,
zie rechts en links zie de sterren en
planeten en zie alles wat in het
universum leeft en stel je dan de
onzichtbare werelden eens voor,
die de mens zal leren kennen.

-Dat alles is God.
Wij mensen moeten dit leren
kennen en ons eigen maken.
Is het echter de moeite niet waard om
daarvoor te leven en je
geheel te geven?

-Dit moeten de mensen verdienen en in
volle liefde aanvaarden,
want dat is Gods wil,
daarom zijn wij goddelijk.

Citaten uit de boeken van Jozef Rulof
“Het ontstaan van het Heelal” p. 262