Lessen

1.7 Hemelse Wijsheden beschrijven een unieke Spirituele Wetenschap

 

Hemelse wijsheden beschrijven een unieke Werkelijkheid, een coherent stelsel van Kosmische wetmatigheden en feiten, dat de grondslag vormt van “alles wat er is”, zowel op macroniveau alsook op microniveau, zichtbaar en onzichtbaar.
Het uitgangspunt is dat er een universele Hogere of Goddelijke Intelligentie is,
die de kern vormt van alles wat er is. Alles is ook uit deze bron voortgekomen.
Onze ziel is deel van deze Bron.

Alle kennis, die de mensheid al van oudsher heeft ontvangen, komt uit deze Bron.

Hemelse Meesters, hoogontwikkelde Zielen die ooit ook zelf als mens op Aarde leefden, zorgen er voor dat wij als mensheid steeds weer nieuwe Kennis en inspiratie ontvangen.
Dit doen Zij door wetenschappers en onderzoekers te inspireren.
Zo ontstaan er steeds weer nieuwe uitvindingen en nieuwe wetenschappelijke inzichten.
Op het geestelijk spiritueel niveau doen zij dit via spiritueel gevoelige en zuivere mensen.

Zo ontstonden in het begin van de geschiedenis van de mensheid de eenvoudige natuurreligies.
Men voelde toen al dat de natuur bezield was. Later zien we al meer van deze Hemelse kennis in oude Oosterse spirituele stromingen zoals de Advaita Vedanta, een Hindoeïstische stroming, het Boeddhisme en in de filosofie van het oude Egypte.

Dan ruim 2000 jaar geleden komt de hoogste Hemelse Meester, Jezus Christus,  zelf naar de Aarde om Hemelse Wijsheid naar de mensheid te brengen.
Hoewel de mensheid de boodschappen maar deels begreep, werd daar wel de kern gelegd voor nieuwe inzichten, die nu pas, in onze tijd tot ontwaking komen.

In het tijdperk waarin wij nu leven gaat de geestelijk ontwikkeling steeds sneller en ontvangen we weer nieuwe Hemelse kennis en inzichten. Heel belangrijk zijn de openbaringen die de Hemelse Meesters via de Nederlander Jozef Rulof (1898-1952) op Aarde brachten. Zie http://www.rulof.org

-Er is maar één weg, die wij moeten volgen en dat is de weg van de onbaatzuchtige Liefde voor alles wat leeft.
Luister daarom naar je verstand, maar zeker ook naar je gevoel en je zult dit zeker gaan herkennen.

-Wij als mensen zijn uit de Goddelijke Bron geboren en staan centraal in het Goddelijke evolutie-proces.
Door Liefde te geven aan alles om je heen groeit je Ziel naar het Licht en werk je mee aan een betere wereld.

Het Genootschap Hemelse Wijsheden