Lessen

1.4 Elk mens heeft een eigen vrije wil en volgt zijn eigen pad van spirituele ontwikkeling

 

Het belangrijkste doel van onze ziel is terug te keren
naar onze Goddelijke Bron en de enige manier
daarvoor, is ons bewustzijn te ontwikkelen door
onvoorwaardelijke liefde te geven aan alle
levende wezens om ons heen.
Wij hebben als mensen een vrije wil.
Dat betekent dat we zelf verantwoordelijk zijn
voor wat we doen.

-In welke vorm het bezielende leven
ook is, dat leven bezit die wil
en die 
Goddelijke vonk,
is zelfstandig en
 kan doen
en laten wat het zelf wil.

-Daarom zal het innerlijke leven
opnieuw worden geboren,
in duizenden levens overgaan en
daarin ontwaken, wil het de
Goddelijke Sferen bereiken.

-De onzichtbare mens stuwt het
stoffelijke wezen omhoog, gaat
van het ene lichaam in het andere
over en daardoor ontwaakt het
zielenleven.

“Het ontstaan van het Heelal” p. 231

 

Citaten uit de boeken van Jozef Rulof