1.2 God openbaart zich in de schepping

 

Alles wat nu God is, leefde vóór deSchepping
in een onzichtbare wereld van stilte en rust.
Daaruit zijn wij, als mensen, tot leven gekomen
en ook hetdierenrijk en Moeder natuur.

-Alles wat nu God is, leefde vóór de
Schepping in een wereld van stilte en
rust, onzichtbaar, want er was nog
geen bewust stoffelijk leven te zien.

Maar daaruit zijn wij als mens, het
dierenrijk, moeder natuur tot het leven
gekomen.

De Kosmologie 1 p .18

-Wij allen zijn kinderen van God,
aan ons die goddelijke afstemming
eigen te maken.

“Het ontstaan van het Heelal” p. 231

 

Citaten uit de boeken van Jozef Rulof