Lessen

23.5 De ziel moet zeven gevoelsgraden van LIEFDE ontwikkelen

 

De graden van LIEFDE vallen samen met de gevoelsgraden van de ziel. Op Aarde moet de ziel vier opeenvolgende gevoelsgraden ontwikkelen: de voordierlijke, de dierlijke, de grofstoffelijke en de fijnstoffelijke gevoelsgraad.
Zielen met een voordierlijke en dierlijke gevoelsgraad hebben afstemming op de duistere sferen. De grofstoffelijke gevoelsgraden hebben hun afstemming vooral op het schemerland.
De fijnstoffelijk gevoelsgraad wordt Universele Liefde genoemd en heeft afstemming op de drie eerste Lichtsferen. Daarna zijn er nog drie opeenvolgende geestelijke gevoelsgraden.
Vanaf de vierde lichtsfeer spreekt men over de geestelijke of vijfde gevoelsgraad. Die wordt alleen door de meesters in het hiernamaals bereikt, omdat die graad volledig onthecht is van de aardse stoffelijke materie.

-En we hebben niet dat kind, maar we hebben miljoenen mensen die we zullen dienen. Alles liefhebben. U komt dus in de universele liefde; u hebt het maar over menselijke liefde. En dan krijgt u de geestelijke liefde, dan krijgt u de kosmische liefde, de ruimtelijke liefde, en daarna de Alliefde.

Vraag en Antwoord 6 p.143

-Maar het éénzijn met ál het leven van God op aarde, dus doordat hij die ruimte beleven gaat, volkomen bewust in zich opneemt, dát ís de pijn die hij als ‘ziel’ te aanvaarden heeft en kan u élke ‘ingewijde’ uit het Oosten overtuigend bewijzen.

Kosmologie 2 p.279

-Hoe diep alles ook is, alles, al die wonderen, is eenvoud, want God is eenvoud en liefde. Wanneer de mens dat voelt, zal het hem heel diep ontroeren en ‘dit’ is liefde. Want alles trilt van liefde, straalt als een zon en dit is liefdekracht, niets dan liefdekracht, een kracht die wij allen eens zullen bezitten. Dan omstralen wij duizenden mensen en alles wat in onze omgeving leeft. Dan zijn wij zelf zonnen, lichtgevende wezens, zoals het heelal is en zullen wij zijn als God.’

Het Ontstaan van het Heelal p.103

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof