Lessen

23.3 Alleen door onbaatzuchtige LIEFDE kan de ziel zich ontwikkelen

 

De meesters hebben ervaren dat ze zich een hogere graad van LIEFDE eigen maakten door Liefde te geven en het te zijn, niet door het te krijgen of af te dwingen.
Daarom raadde Christus ons aan om je naaste Lief te hebben als jezelf.
Christus kende zijn Albron en wist dat hij die tot Goddelijk LICHT had laten uitstralen door al het leven Lief te hebben. Wanneer we een ander mens echter niet willen begrijpen, dan slaan we die Albron in onszelf terug tot duisternis

-Want u moet de mensheid kunnen liefhebben; en dan de ruimte, elk dier, elke bloem, elke boom, álles, leven, nacht, licht, wolken, de bliksem en de donder. Alles is door u geboren. Wist u dat? En dat moet u liefhebben, dat laat u leven. En dat spreekt tot u. Voelt u dat bewustzijn? En dan die liefde; die is ruimtelijk, die is hartelijk, rechtvaardig. En dan wordt u gedragen.

Vraag en Antwoord 6 p.144

-Door enkel te bidden zou ik er niet zijn gekomen. Mijn bidden was het vragen om hulp en daarin lag mijn liefde, die ik voor de mens voelde. Het moeten daden zijn, het is de dienende liefde die de mens het eeuwige licht schenkt.

De Kringloop van de Ziel p. 307, 308

-Het gaat er niet om, om liefde te geven, u behoeft niets te geven, u behoeft het alleen maar te zijn.

Lezingen Deel 2 p.453 (L2.11256.11262)

-Omdat gij moet beginnen aan de eerste fundamenten: ik wil liefde zijn. En dat is toch weer heel eenvoudig en dat is toch weer te bereiken indien u eraan begint. 

Lezingen 3 p.13

-Lief te hebben alles wat leeft, de waarheid lief te hebben en dat wat verkeerd is naast u neer te leggen, te luisteren naar het hogere, het uitdijende, het werkelijke, de waarachtige eerste voetstap als fundament in de geest, leeft u daar nu niet voor?

Lezingen 3 p.26

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof