Lessen

4.3 De Kosmische Basiswetten van Moederschap en Vaderschap laten het Heelal en al het leven uitdijen

 

Alles in ons universum, zichtbaar en onzichtbaar, is van oorsprong opgebouwd uit Goddelijke Energie, uitdijende LIEFDE kracht. Deze manifesteert zich door twee Kosmische Basiskrachten, twee Kosmische wetten. Beide krachten vinden we in alles terug. Alles is in essentie energie. Moederschap en Vaderschap. Baring en Schepping. Uitdijing en Verdichting.

Bron:

-Toen God het heelal schiep, was er alleen bezieling. Het eerste dat uit dat alles tevoorschijn trad, waren de sterren en planeten, de zonnestelsels en duizenden andere lichamen. Daarna de mens en dit wezen zou het vermogen bezitten te scheppen.

Het ontstaan van het Heelal p.209-211

-Wij weten nu, dat ook de ruimte een gewaad heeft en dat dit gewaad schept en baart, dat het uitdijen is voor dit leven als plasma.

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 1 p. 216

-Maar de mens heeft deze wetten te aanvaarden, ruimte en mens zijn één. Het uitdijende heelal zien wij in het nietigste insect terug.

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 1 p.219

-Dit ganse universum nu, mijn broeders, is eigenlijk slechts twee wetten. Dit ontzagwekkende geheel kunt ge overzien, indien u het vader- en moederschap volgt en aanvaarden wilt. Méér is er niet!

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 1 p. 106,107,108

Citaten uit de boeken van Jozef Rulof