Lessen

4.2 De Almoeder baarde de twee Goddelijke Basiskrachten: Moederschap en Vaderschap

 

Uit de aura van de Almoeder werden twee Goddelijke basiskrachten geboren: het Moederschap-de uitdijende kracht en het Vaderschap-het scheppende vermogen.
Het Moederschap vormde in het universum een bol van verdichte geestelijke energie waaruit het leven en de eerste planeet geboren werden.

Bron:

-De moeder, de Almoeder is aan haar baringsproces begonnen. Er komt aura en die aura verbindt zich, verspreidt zich door deze onmetelijkheid. Dat is het lichaam, het organisme voor de Almoeder waaruit God geboren is, waaruit de Vader is ontstaan.

Lezingen deel 1 p.457

-Ik zie thans dat de ‘astrale kosmos de stoffelijke’ heeft geschapen. En dat gebeuren vertegenwoordigt God als ‘Moeder’! Het leven ging vanuit het Moederschap tot het scheppende vermogen.

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 1 p.101,102

-De Almoeder splitste zich, de Almoeder baarde om vader te worden. Wat doet de moeder? Wat gebeurt er als het kind ontwaakt?  Maar dat baren is scheppen geworden!

LEC-lezingen1 p.472

-Nu zullen wij aanstonds zien dat dit hele ganse, onmetelijke, oneindige universum niets meer is dan een vader en een moeder. En dat is alles.
En u zult zien hoe eenvoudig eigenlijk alles is wanneer u dat beginstadium maar kent.

Lezingen deel 2 p.44
Citaten uit de boeken van Jozef Rulof