Lessen

4.1 Het Heelal is uit de Almoeder geboren

 

Miljarden jaren geleden is ons universum uit de Goddelijke Albron geboren door werking van de Almoeder. Deze werking manifesteerde zich als een veranderende aura, verdeeld over zeven tijdsvakken. Deze zeven fasen vinden we nu nog steeds terug in alles wat zich in het universum ontwikkelt.

Bron:

 -U ziet, mijn broeders, dat de ‘Albron’ als Moeder zich opent en aan baring begint.

-Deze ‘Al-aura’ zal dus deze ruimte vullen en dat is dan het ‘Almoederlijke-Lichaam’. Maar door het vader- en moederschap zal zich dit leven uitdijend verdichten. Aldus, de ‘Albron’ is ‘Moeder’!

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 1 p.21,22

 -Ik heb u laten zien dat toen de Albron, de Almoeder zich ging manifesteren die aura de ruimte in zweefde; dat waren zeven tijdperken, zeven overgangen, telkens weer ging die aura veranderen.

-En die tijdperken zien wij nu voor al het leven, het bestaande waartoe gij behoort, die zien wij terug. Wij kennen op aarde bijvoorbeeld de zeven graden voor de slaap, de zeven ‘maanden’ voor het kind volgens de natuur. U berekent het in maanden, maar er zijn zeven tijdperken voordat het kind volkomen volwassen is in de moeder, dat zijn zeven graden.

Lezingen deel 1 p.483

Citaten uit de boeken van Jozef Rulof: