Lessen

8.5 Waarom is het krijgen van kinderen zo belangrijk?

 

De mens als Goddelijke vonk moet zich
ontwikkelen en zich het Universum,
zichtbaar en onzichtbaar eigen maken.
Dat kan alleen door stoffelijke en
geestelijke evolutie.
Daarom heeft de menselijke ziel steeds weer
een nieuw lichaam, een nieuw leven, nodig.

 Bron:

-Stoffelijk én geestelijk beleeft de mens
zijn evolutie! 
Wanneer de ziel als mens
schept en baart, evolueert de mens!

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 5 p.156

 Voor het kind van Moeder Aarde is dit
eenvoudig, doch het kent deze wetten nog
niet, het voelt niet, dat dóór het vader- en
moederschap ál de Goddelijke Openbaringen
in ’s mensen handen werden neergelegd.

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 2 p.135

 –Dat ál het leven, dat door deze ontwikkeling
geboren wordt, door het vader- en
moederschap evolueert, staat dus vast en zijn
Goddelijke fundamentele eigenschappen.

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 2 p.167

Citaten uit de boeken van Jozef Rulof