8.6 De kosmische relatie ouder en kind

 

De gelijkenis in gelaat van ouder en kind komt als volgt tot stand: In eerste instantie wordt het gelaat van het kind gedurende de groei in de baarmoeder door het eigen gevoel gevormd.

-Is er een sterke karmische relatie met bijvoorbeeld de moeder, dan zal ook dit gevoel van de moeder invloed hebben op de vorming van het gelaat van het kind.

-Hoe sterker de karmische relatie, hoe meer het kind op de betreffende ouder zal lijken. Deze karmische verbinding met een van de ouders beperkt zich niet alleen tot het gelaat.

-Ook gevoeligheid voor bepaalde ziekten of juist de resistentie voor bepaalde ziekten of kwalen kan het kind van de ouder hebben gekregen waar deze het meest op lijkt.

-Naast deze natuurlijke gevoelsverbinding
met de moeder heeft de ziel van het ongeboren
kind nog de karmische gevoelsverbindingen
met de moeder of de vader.

-Het is de moeder of de vader, die bij de bevruchting de ziel van het kind aantrekt. Dit heeft te maken met de karmische verbinding uit een vorig leven.

-Dit nieuwe leven samen als ouder en kind is ook bedoeld om aan elkaar goed te maken en vooral daarvan te leren en weer een stap verder te komen in het evolutieproces, terug naar de Goddelijke bron.

-We kennen allemaal de uitdrukking dat kind lijkt helemaal op de vader of het lijkt helemaalop de moeder.
-Aan het gelaat van het kind kan men zien met welke ouder er een karmische relatie is.

-Lijkt het kind op de moeder dan is de karmische relatie met de moeder.
-Andersom: lijkt het kind op de vader dan ligt er een karmische relatie met de vader.

-De gelijkenis in gelaat van ouder en kind komt als volgt tot stand:
In eerste instantie wordt het gelaat van het kind gedurende de groei in de baarmoeder door het eigen gevoel gevormd.

-Elk mens heeft ook een vaderlijk en een moederlijk oog. Het moederlijk oog is altijd aan de linkerzijde, de hartzijde. De oorsprong hiervan ligt in de oorsprong van het ontstaan van de mens.

-Elke ziel heeft het eigen karakter in vorige levens zelf opgebouwd. Het karakter van uw kind heeft het dus helemaal van zichzelf en kan dus niet geërfd worden van de ouders.
-Toch kunnen de karakters van kinderen op die van de ouders gaan lijken want er is natuurlijk wel beïnvloeding door opvoeding.
-Ook is het zo dat ouders kinderen aantrekken die afstemming hebben op hun eigen gevoelsleven.

Zie ook: https://rulof.org/nl/Gevoelsverbinding

Het Genootschap Hemelse Wijsheden

De mantra bij deze les: Jaya Jaya Devi Mata is gerelateerd aan de oude Veda’s en is een begroeting van de Almoeder.